Sledujeme vývoj ve společnosti a reagujeme na její potřeby. Máme produkty na bázi solidarity, podporujeme start-upy a neustále monitorujeme rychle se měnící svět kolem nás.

Solidární produkty

Prostřednictvím financování projektů s pozitivním dopadem na potřeby obyvatelstva, životní prostředí či hospodářský rozvoj regionů přispíváme k udržitelnému rozvoji společnosti. V tomto ohledu sehrávají významnou roli programy využívající spolupráci s různými evropskými institucemi.

Úvěr MicroFinance – úvěry mikropodnikatelům (pod 10 zaměstnanců) s nižšími požadavky na zajištění díky záruce Evropského investičního fondu. Záruka je poskytována těm, kteří mají znevýhodněné postavení na trhu práce (začali podnikat z částečného úvazku či byli předtím nezaměstnaní, vstupující na trh práce po rodičovské dovolené, zdravotně postižené osoby, osoby přistěhovavší se z jiného státu či patřící k národnostní menšině, podnikatelé do 30 nebo nad 55 let věku).

Úvěr EuroEnergie – zvýhodněný úvěr určený pro financování investic do energeticky úsporných opatření v soukromém sektoru nabízí nižší úrokovou sazbu a nižší požadavky na zajištění díky záruce Evropské investiční banky. Klienti investovali do úsporných opatření prostřednictvím tohoto programu již přibližně miliardu Kč, tyto investice např. povedou k celkovému snížení spotřeby energií o 77 GWh za rok.

Úvěr EuroPremium Young – představuje financování s výhodnějšími úrokovými podmínkami pro firmy, které usnadňují mladým lidem ve věku 15–30 let start profesní kariéry.

Inovace a start-upy

Naším cílem je neustálé poskytování inovativních produktů a služeb. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, bylo otevření Inovační laboratoře, tzv. InnoLabu.

InnoLab – vývojová platforma vycházející ze spolupráce s inovačními agenturami, externími partnery, klienty, akademickou sférou, start-upy, podnikatelskými akcelerátory a dalšími skupinami. Tato inovační laboratoř nám pomáhá v rozhodování, které změny v procesech či službách mají smysl, na které se máme zaměřit nejdříve, jakou podobu služeb by potenciální klienti ocenili a zda skutečně odpovídají jejich představám.

Sběr nápadů se uskutečňuje napříč bankou. Snažíme se zapojit co nejvíce interních zaměstnanců prostřednictvím komunit, podporovat kreativní myšlení a inovační kulturu v bance i ve spolupráci s úsekem HR. Nabízíme prostředí pro workshopy, testování nových technologií, IT konzultace, provádíme hloubkové rozhovory, uživatelské sprint testy i zajištění uživatelů pro účely testování. Zabýváme se i digitalizací a automatizací procesů, technologickými inovacemi, umělou inteligencí, a to vše ve spolupráci s univerzitami, start-upy a dalšími stranami.

Prostor inovační laboratoře

innolab4m
innolab6m