Na čem se podílíme

Podporujeme finanční vzdělávání a pomáháme řešit problémy se splátkami

Ekonomická olympiáda

V roce 2019 jsme navázali spolupráci s Institutem pro ekonomické vzdělávání a začali z pozice generálního partnera podporovat Ekonomickou olympiádu. Jedná se o mezinárodní soutěž, o kterou je mezi středními školami rok od roku větší zájem. Studenti soutěží nejen ve znalostech ekonomických ukazatelů, ale také v obecné orientaci v oblasti financí a bankovnictví. Je skvělé, že soutěž pomáhá nejen středoškolákům při studiu ekonomie, ale také středoškolským učitelům s efektivním organizováním výuky.

Bankéři do škol

Od roku 2014 se pravidelně zapojujeme do projektu realizovaného Českou bankovní asociací pod názvem Bankéři do škol. Projekt je založený na setkání bankéřů s žáky a studenty základních i středních škol, během kterých studenti mají příležitost diskutovat s bankéři nejen o základech finanční gramotnosti, ale i o bezpečnosti v online prostředí.

Poradna při finanční tísni

Podporujeme provoz neziskové organizace Poradna při finanční tísni, která poskytuje bezplatné poradenství lidem v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomáhá jim s podáním návrhu na oddlužení. Poradna obecně prospěšnou činností pozitivně působí na spotřebitele a rozšiřuje jejich finančně-právní povědomí. Provozuje bezplatnou linku, na které ročně uskuteční tisíce poradenských hovorů.