Navýšení kapitálu v dceřiné společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Povinně uveřejňované informace

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI čl. 7 odst. 3 písm. s) a zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o navýšení kapitálu její dceřiné společnosti.