Největší akcionáři Komerční banky, a.s. k 30.9.2018

Povinně zveřejňované informace

V souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha část VI článek 7, odst. 3 písm. r) zveřejňuje Komerční banka, a.s. informaci o největších akcionářích.