Oznámení zrušení kotace globálních depozitních certifikátů Komerční banky registrovaných pod ISIN US5004594090 a US 5004591021 na London Stock Exchange a zrušení registrace těchto depozitních certifik

Povinně uveřejňované informace