Regulatorní informace

Praha, 1. února 2018 - Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Komerční banka) oznamuje, že.

Komerční banka se rozhodla neuplatnit přechodná opatření při zavádění účetního standardu IFRS 9 podle článku 473a nařízení EU č. 575/2013 ve znění nařízení EU č. 2017/2395.

Tato informace je zveřejňována v souladu s článkem 1 odst. 9 nařízení EU č. 2017/2395.