Nadace
Jistota

Pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání
a začleňování jedinců do společnosti

Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou:

  • raná péče a pomoc předškolním dětem
  • sociálně hendikepovaní dospívající
  • zdravotně postižení dospělí
  • posílení kvality života seniorů
  • hospicová a paliativní péče

Již více než dvě desítky let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem ve všech fázích života překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

Pomáháme i nefinanční cestou a vzděláváním. Pravidelně realizujeme Týden s Nadací určený zaměstnancům Komerční banky a kurz finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových klubů.

Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás ale i dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB a další, kteří nám pravidelně přispívají. Kromě pravidelných dárců nás zaměstnanci podporují i prostřednictvím účasti na golfovém turnaji nebo zakoupením snídaně, kalendáře či fotografií. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do strategie Nadace.

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
www.facebook.com/nadacejistota
www.nadacejistota.cz


Číslo účtu Nadace Jistota: 2970297/0100

Všechny generace rodiny u stolu na zahradě