Nadace
Jistota

Pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje
občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru,
vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou:

  • raná péče,
  • pomoc sociálně hendikepovaným dětem a dospívajícím,
  • pomoc zdravotně hendikepovaným dospělým,
  • péče o seniory,
  • hospicová a paliativní péče.

Již více než dvě desítky let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem ve všech fázích života překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

Pomáháme i nefinanční cestou a vzděláváním. Realizovali jsme druhý ročník Týdne s Nadací, který byl určený zaměstnancům Komerční banky, a kurz finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových klubů.

Hlavním dárcem Nadace Jistota zůstává Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás ale i dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB a další, kteří nám pravidelně přispívají. Kromě pravidelných dárců nás v loňském roce podpořili zaměstnanci i prostřednictvím účasti na golfovém turnaji nebo zakoupením snídaně, kalendáře či fotografií. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Za rok 2017

  • jsme přispěli na 43 projektů částkou 5 501 622 Kč,
  • 4 354 928 Kč činily nadační příspěvky v rámci dlouhodobé spolupráce,
  • celkem jsme rozdělili 10 591 178 Kč.


Nadace Komerční banky a.s. - Jistota
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
www.facebook.com/nadacejistota
www.nadacejistota.cz

IQ-Roma

V rámci rané péče jsme podpořili předškolní klub v brněnské IQ Roma Servis. Klub se zaměřuje na děti, které bývají velmi často ohroženy sociálním vyloučením.

Don-Bosco-2

V oblasti sociálního hendikepu se věnujeme doprovázení - pomoci mladým dospělým při složitém přechodu z ústavní péče k samostatnému životu. Fotografie je z programu pardubické organizace  Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco.

Trenink-TA-KAVARNA-2

Projekt „Pracuji, tedy jsem“ organizace Borůvka Praha o.p.s. poskytuje intenzivní pracovně-tréninkový program lidem se zdravotním postižením. Na projektu se podílíme v rámci oblasti prevence sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných.

Boruvka-Borovany-spolek-1

Posilujeme kvalitu života seniorů. V Borůvce, Borovany spolek jsme přispěli na mzdu pečovatelky v přímé péči o klienty.

Pony

Věnujeme se hospicové a paliativní péči. V Hospici svatého Lazara jsme uhradili mzdu ergoterapeutky.