Světový týden
vzdělávání o
penězích
a finanční gramotnosti

23.-29. 3. 2020

V týdnu od 23. března 2020 proběhne další ročník mezinárodního projektu Global Money Week, jehož hlavním partnerem v České republice je KB. Cílem akce je podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

Do projektu se zapojují podnikatelé, školy, rodinná centra, knihovny i jednotlivci. Napříč republikou probíhají přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. V loňském roce se do projektu zapojilo 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. V České republice se akce účastnilo na 17 tisíc dětí a teenagerů, kteří získali znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi. 

V úterý 7. dubna 2020 vyvrcholí Global Money Week odbornou konferencí v ČNB v Praze na téma Finanční gramotnost v praxi – výzva pro další desetiletí.

Pokud byste měli zájem účastnit se akcí kdekoli po celé České republice, případně přijít s vlastní iniciatiovu, která by se mohla k projektu připojit, navštivte stránky Finanční gramotnosti do škol, kde se o projektu dozvíte více.