Světový týden
vzdělávání

O penězích a finanční gramotnosti

KB je hlavním partnerem mezinárodního projektu Global Money Week. Cílem akce je podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Do loňského ročníku, který nesl podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej!“ se zapojili podnikatelé, školy, rodinná centra, knihovny i jednotlivci.

Napříč republikou probíhaly přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Cílovými skupinami GMW byli vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Celkem se do týdne finanční gramotnosti zapojilo v roce 2019 celkem 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. V České republice se do akce zapojilo na 17 tisíc dětí a teenagerů a získalo znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi.