Již 6. rokem přibližujeme výtvarné umění mladým.
O partnerovi

Národní galerie Praha je státní organizace, která spravuje největší sbírky výtvarného umění v České republice. Po pařížském Louvru patří tato druhá nejstarší galerie k nejvýznamnějším v Evropě. V jejích sbírkách se nachází vrcholná díla českého i světového výtvarného umění a jsou umístěna v nádherných historických objektech – klášteře sv. Anežky České, paláci Kinských, Salmovském paláci, Schwarzenberském paláci, Šternberském paláci, Valdštejnské jízdárně a Veletržním paláci.

Naše spolupráce

Díky společnému projektu Komerční banky a Národní galerie Praha mohou děti a mládež do 18 let a studenti do 26 let navštívit stálé expozice Národní galerie Praha zcela zdarma. Od dubna 2015 do konce minulého roku využilo této možnosti již 300 tisíc dětí a studentů.