Strategickou vizí KB v oblasti lidských zdrojů je vytvářet se zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Předpokladem je profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné komunikaci a dodržování rovných příležitostí. Víme, že práce není vše, a proto dbáme na to, aby naši kolegové byli spokojeni a s chutí se učili novým věcem.

Firemní kultura tvoří základ. V KB vyznáváme hodnoty jako: týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost, které se odrážejí ve všech našich procesech, zejména pak v náboru, hodnocení, odměňování a vzdělávání.

Rovné příležitosti a diverzita

Při výběru zaměstnanců uplatňujeme nediskriminační princip. Pro nás je rozhodující, aby očekávání od pracovní pozice a náplň práce byly v souladu se znalostmi, kompetencemi a očekáváními každého jednotlivého uchazeče o práci.

Vnímáme rozdílnost zaměstnanců jako významnou pozitivní hodnotu, která napomáhá k výkonu. Různorodost v týmech přináší vzájemné obohacení, ale i kvalitnější společný výsledek.

Genderová diverzita – základem naší snahy o vyrovnanější zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích je osvěta a edukace zaměstnanců. Podporujeme rozvoj zaměstnankyň sdílením pozitivních příkladů a zkušeností formou mentoringu a networkingu. Nejsme zastánci kvót.

Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené – v průběhu mateřské a rodičovské dovolené udržujeme s kolegy/kolegyněmi kontakt např. formou jejich účasti na networkingových akcích, v případě oboustranného zájmu a potřeby také formou spolupráce. Mezi naše důležité cíle řadíme usnadnění návratu zaměstnanců po MD/RD do pracovní života – nabízíme kratší pracovní úvazky, práci z domova, flexibilní pracovní dobu.

Zdravotně postižení – zaměstnávání osob se zdravotním postižením je pro nás samozřejmostí. Máme 150 kolegů/kolegyň se zdravotním postižením či znevýhodněním. Snažíme se jim maximálně vyjít vstříc úpravou pracovního prostředí nebo pracovní doby, výhodnějšími zaměstnaneckými benefity. Zaměstnávání hendikepovaných podporujeme též odebíráním výrobků a služeb od sociálních podniků a chráněných dílen.

Pracovní prostředí a péče o zaměstnance

Dlouhodobě vycházíme vstříc zaměstnancům, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. Každá situace je posuzována a řešena zcela individuálně (např. flexibilní pracovní dobou, finanční podporou atp.).

Work-life balance – umožňujeme práci na zkrácený pracovní úvazek, práci z domova, flexibilní pracovní dobu, neplacené volno atd.

Moje Vitalita – je dobrovolný program zaměřený na podporu udržení vysoké pracovní schopnosti zaměstnanců KB skrze péči o fyzické i duševní zdraví. Zahrnuje především aktivity z oblasti prevence a osvěty, kompenzace sedavého zaměstnání a práce u počítače, duševního vypětí, zdravého stravovaní a skloubení pracovního a soukromého života.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Pro zaměstnance KB i Skupiny KB připravujeme širokou nabídku vzdělávacích aktivit a programů – velkou pozornost věnujeme rozvoji zaměstnanců v přímém kontaktu s klienty v pobočkové síti a dále rozvoji manažerů a zaměstnanců s vysokým potenciálem – účastníkům programu Strategický talent management. Dovednosti zaměstnanců rozvíjíme i v mezinárodním prostředí ve spolupráci s mateřskou společností Société Générale.

Klademe velký důraz na princip vlastní odpovědnosti zaměstnanců za vlastní rozvoj, což podporuje i nová vzdělávací aplikace přístupná zaměstnancům on-line.

Princip 70-20-10

  • 10 % znalostí se naučíte na formálních školeních a kurzech,
  • 20 % si osvojíte od svých kolegů a mentorů,
  • 70 % poznatků a dovedností získáte tím, že zkoušíte věci na vlastní kůži.

Odměňování a zaměstnanecké benefity

Odměňování v KB se opírá o princip interní spravedlnosti, který zajišťuje, aby za stejnou práci a stejný výkon za stejných transparentních okolností byla stejná odměna. Princip externí konkurenceschopnosti je zajišťován s využitím pravidelných průzkumů trhu. Princip zohlednění rizik zaručuje, že odměňování zůstává v souladu se zdravým a efektivním řízením rizik. Podpora udržitelného rozvoje je principem, který je zajišťován mimo jiné prostřednictvím provázání variabilního odměňování s cíli týkajícími se této oblasti.

Cílem nabídky zaměstnaneckých benefitů a výhod je poskytovat zaměstnancům možnost výběru a podporovat sounáležitost se Skupinou Komerční banky formou zvýhodněných produktů a služeb.
 

Zpětná vazba

Aktivně se zajímáme o spokojenost našich zaměstnanců. Každé dva roky pořádáme zaměstnanecký barometr a prostřednictvím on-line dotazníku dáváme příležitost zaměstnancům vyjádřit jejich názory a zapojit se do rozvoje a inovací v KB.

Novinkou je KuBa, inteligentní chatbot, který pomáhá seznamovat nováčky s novým prostředím a také se zajímá o jejich spokojenost v rámci integračního procesu.


Vyhledávání a získávání talentů

Navazujeme na tradici pomoci vysokému školství prostřednictvím sponzorské a odborné podpory státních vysokých škol a univerzit po celé České republice. Nejaktivněji spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). S Fakultou informačních technologií na ČVUT podporujeme výzkum, rozvoj nových nápadů v oblasti inovací a digitalizaci za výrazného přispění do tzv. Innovation Labu Komerční banky. Dále se setkáváme se studenty vysokých škol na veletrzích pracovních příležitostí, dnech otevřených dveří, workshopech anebo speciálních akcích věnovaných konkrétním ekonomickým tématům.

V centrále i v pobočkové síti Komerční banky získává praxi okolo sta stážistů vysokých i středních škol.