Životní prostředí

K prostředí, ve kterém žijeme, nejsme lhostejní. Neustále zavádíme taková opatření, která snižují náš provozní dopad na okolí. V praxi vedou například ke správnému a šetrnému nakládání s odpadem a energií nebo ke sledování nákladů na služební cesty a dopravu.

Snižování spotřeby energií

Myslíme na budoucnost a snažíme se nacházet možnosti úspor v nákladech i energiích. Pravidelně provádíme energetické audity a v návaznosti na ně zavádíme nápravná opatření.

BREEM a LEED – můžeme se pochlubit dvěma získanými certifikáty pro naše dvě administrativní budovy v Praze 5 – Stodůlkách. Certifikáty jsou potvrzením energeticky úsporných staveb. Certifikační systémy hodnotí budovy z hlediska jejich komplexní udržitelnosti v několika kategoriích – například jakou energetickou účinnost budova má, jak se podílí na emisi skleníkových plynů, do jaké míry je budova zárukou zdraví a pohody, jaký je management pozemku, zda a do jaké míry se podílí na znečištění nebo jak nakládá s odpady.

LED osvětlení – v některých pobočkách máme instalováno LED osvětlení, roční úspora představuje zhruba 800 tis. Kč.

Elektromobily – rozšíření vozové flotily o sedm elektromobilů přispěje k dalšímu snižování emisí CO2. Aktuálně evidujeme meziroční úsporu ve výši 2 %.

Fotovoltaická elektrárna pro KB v Libohošti – realizace přinese další snížení spotřeby elektrické energie z běžné sítě a bude mít pozitivní efekt i na životní prostředí. Projekt elektrárny plánujeme rozšířit o stanice eMobility pro dobíjení elektrovozidel. K financování projektů počítáme s využitím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Spotřebu vody a tepla se nám dlouhodobě daří držet na stejné úrovni.


Nakládání s odpady

Třídíme odpad, recyklujeme tonery i staré mobilní telefony. Pro každou naši pobočku jsme vybrali nejvhodnější systém třídění a odpadové hospodářství jsme sloučili pod jeden subjekt. Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a tím pečujeme o to nejcennější, co máme.

Ukliďme Česko – dobrovolnickou akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ podporujeme jako hlavní partner, ale také dáváme možnost svým zaměstnancům připojit se k úklidu ve vybraných lokalitách.

Přizpůsobili jsme se trendům moderních technologií – je pro nás samozřejmostí vést různé schůzky např. prostřednictvím služby skype. Šetříme nejen naše zdroje, životní prostředí, ale snažíme se mnohem efektivněji využívat i náš čas.


Vztahy s dodavateli

Ve vztazích s dodavateli sdílíme osvědčené postupy s ohledem na ochranu životního prostředí, sociálních a lidských práv a respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.

Vztahy s dodavateli zakládáme na zákonném, efektivním, spravedlivém a čestném jednání. Od našich obchodních partnerů očekáváme vedle dodržování smluvních závazků také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Obchodní vztahy navazujeme pouze s těmi, kteří mají dobrou pověst, kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů.

Administrativní budova KB ve Stodůlkách oceněná certifikátem LEED Gold a BREEM

Jezdíme s respektem k budoucnosti v elektromobilech Nissan Leaf