Životní prostředí a odpovědný sourcing

Pečujeme o životní prostředí. Omezujeme například spotřebu papíru, sázíme stromky, šetrně nakládáme s odpadem a energií, snižujeme náklady na dopravu.

Do práce na kole

V roce 2016 se do této soutěže iniciativy Auto*Mat, zapojilo 224 zaměstnanců v 69 týmech.Vybrali jsme 20 750 Kč a celkový obnos věnovali nevládní organizaci Sport bez předsudků.

43 569 km
celkem ujeto

4,3 t
CO2 ušetřeno
 

Vztahy s dodavateli

Díky tzv. Ethical Sourcing Programu se každý dodavatel KB zavazuje dodržovat zásady etiky s kontrolou nezávislého auditu.. Mnozí z klíčových dodavatelů KB jsou také nositeli certifikace firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje informace o chování dodavatele ke svému okolí.

Třídění odpadu

Každý v Komerčce má možnost třídit odpad. A pokud by si někdo nebyl jistý, poradí mu informační karty v každé naší budově. Zajišťujeme zpětný odběr prázdných tiskových kazet a tonerů, svítidel, stavebního odpadu, odpadu z kuchyní nebo chladiva z klimatizací. Staráme se také o vyřazený nábytek nebo jiný inventář. Likvidaci dalšího odpadu pro KB zpravidla zajišťují specializované externí firmy.

Energie

V roce 2015 jsme přichystali technické novinky, které přinesou úspory energie a nákladů i zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny.

Optimalizujeme transformátory, prodali jsme některá energetická zařízení, zlepšujeme správu rezervované kapacity dodávek elektřiny a hodnot hlavních jističů

-32%
pokles spotřebované elektřiny