Akcie KB

Obchodování s akciemi Komerční banky

Akcie Komerční banky, a.s., jsou obchodovány na veřejných kapitálových trzích v České republice řízených organizátory trhů Burzou cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

Údaje o akciích Komerční banky

  2015 2014 2013 2012 2011
Celkový počet vydaných akcií1 38 009 852 38 009 852 38 009 852 38 009 852 38 009 852
Počet akcií bez vlastních akcií 37 771 180 37 771 180 37 771 180 37 771 180 37 771 180
Tržní kapitalizace (mld. Kč) 188,1 180,2 168,0 152,4 126,6
Zisk/ztráta na akcii (Kč)2 337,8 343,0 331,7 369,4 250,0
Dividenda (Kč)3 310,0 310,0 230,0 230,0 160,0
Dividendový výplatní poměr (%)4 92,4 91,0 69,8 62,6 64,2
Účetní hodnota na akcii (Kč)5 2 711,4 2 816,0 2 479,6 2 588,5 2 089,1
Cena akcie (Kč)  
uzavírací na konci roku 4 950 4 740 4 421 4 010 3 330
nejvyšší v roce 5 667 5 179 4 810 4 214 4 510
nejnižší v roce 4 590 4 230 3 400 3 089 2 900

1) Nominální hodnota akcie je 500 Kč

2) Zisk připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií

3) Dividenda na jednu akcii před zdaněním, Srážková daň v ČR z dividend činí 15 %, případně 35 % v určitých případech. Dividenda je splatná v následujícím roce

4) Dividenda / Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)

5) Vlastní kapitál bez menšinového vlastního kapitálu (IFRS konsolidovaný) na průměrný počet akcií bez vlastních akcií

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX, leden 2012 – prosinec 2016

Vývoj ceny akcie KB a indexu PX

Pozn.: Valná hromada schválila štěpení akcií v poměru 5 : 1. Štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna. Akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 Kč pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč. Nové akcie se začaly obchodovat na Burze cenných papírů Praha 12. května 2016. Cena akcie KB byla přepočtena zpětně.