Struktura akcionářů

Akcionáři Komerční banky, a.s., k 30. září 2017

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Société Générale S. A. 60,4 %
Ostatní 39,6 %

Z celkového základního kapitálu banky ve výši 19 004 926 000 Kč (190 049 260 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč) je v majetku Société Générale S.A. 60,35 %.

K 30. září 2017 měla Komerční banka 45 515 akcionářů, z toho 40 326 byly fyzické osoby z České republiky.