Základní finanční údaje

Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)

Konsolidované údaje (mil. Kč)
Konsolidované údaje (mil. Kč) 2015 2014 2013
Finanční výsledky  
Celkové provozní výsledky 30 131 30 677 30 894
z toho: čisté úrokové výnosy 20 456 21 423 21 207
z toho: čisté poplatky a provize 6 956 6 752 7 077
Provozní náklady celkem -13 439 -13 065 -13 148
Čistý zisk náležející akcionářům 12 758 12 954 12 528
Rozvaha  
Bilanční suma 891 556 953 261 863 980
Úvěry klientům (čisté) 532 617 494 706 473 089
Vklady klientů 666 407 701 867 649 158
Vlastní kapitál celkem 106 229 109 494 96 538
Poměrové ukazatele (%)  
Rentability průměrného kapitálu (ROAE)1 12,22 % 12,95 % 13,09 %
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)2 1,38 % 1,43 % 1,52 %
Kapitálová přiměřenost3 16,34 % 16,42 % 15,81 %
Čistá úroková marže 2,43 % 2,56 % 2,80 %
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům 44,60 % 42,59 % 42,56 %
Nekonsolidované údaje
Nekonsolidované údaje 2015 2014 2013
Ostatní údaje  
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 7 538 7 624 7 706
Počet obchodních míst 397 399 399
Počet klientů (tisíce) 1 647 1 626 1 589
Počet bankomatů 772 754 729

1) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrný vlastní kapitál bez menšinových podílů

2) Čistý zisk náležející akcionářům / průměrná aktiva

3) Podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014