Vztahy se zákazníky

Velice si vážíme důvěry, které se nám dostává od našich klientů.

Proto jsme schválili a důsledně se řídíme Kodexem České bankovní asociaceKodexem mobility, které přesně definují vztah zaměstnanců banky ke klientům. Řídíme se také vlastním programem Garance kvality, díky nimž Vám garantujeme profesionální přístup a kvalitní služby. V této souvislosti dodržujeme:

Díky tomu jsme přesvědčeni, že na kterékoli pobočce Komerční banky najdete kvalitní a profesionální služby.

Pokud však nebudete s čímkoli spokojeni, můžete písemně, elektronicky nebo i osobně na jakémkoli místě podat stížnost nebo reklamaci. V sekci Řešení stížností a reklamací najdete informace, jak postupovat.

Komerční banka – jako jediná banka na českém trhu – se také rozhodla zavést institut nezávislého ombudsmana, který svojí autoritou může zjednat nápravu u klientských stížností či reklamací. Ombudsman není zaměstnancem Komerční banky, jeho postavení tedy garantuje nezávislost při posuzování sporů.