Kodexy ČBA

Kodex chování mezi bankami a klienty vydaný Českou bankovní asociací

Etika založená na důvěře mezi bankou a klientem patří k bankovnímu podnikání od samého počátku existence bank a je nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce. Důvěra je základní podmínkou fungování bankovního systému. Klient musí mít důvěru k bance, které svěřuje své úspory, na druhé straně banka musí věřit, že ji klient nepodvede a splatí prostředky, jež mu půjčila.

Kodex chování mezi bankami a klienty vznikl na základě veřejné diskuse o vztahu bank a jejich klientů. Obsahem Kodexu je především vymezení práv klientů bank na jedné straně a definice práv bank vůči klientům a řešení vzájemných sporů na straně druhé.

Přistoupením ke Kodexu se jeho náplň stává pro banku závaznou. Tento Kodex přispívá k seberegulaci bankovního trhu tím, že formalizuje standardy bankovních aktivit.

V souladu s článkem 1.6.2 tohoto Kodexu chování uvádíme, že KB se nepřihlásila k dodržování Standardu ČBA č. 18/2005 – „Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“ a ke „Kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“, nicméně splňuje většinu požadavků stanovených těmito dokumenty.

Kodex je také na požádání k nahlédnutí na pobočkách KB.

Kodex Mobilita klientů – postup při změně banky

Kodex „Mobilita klientů – postup při změně banky“ vznikl na základě společných principů EBIC (European Banking Industry Commitee), které byly vyvinuty bankami, spořitelnami a dalšími poskytovateli platebních služeb na základě výzvy Evropské komise v roce 2008.

Společné principy EBIC zahrnují přehled postupů a pravidel pro případ, kdy klient chce změnit svoji banku a převést provádění všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem do jiné banky. ČBA převzala do svého Kodexu tyto Společné principy EBIC.

Cílem Kodexu je stanovení společných a závazných principů a pravidel pro změnu banky.