Ombudsman Komerční banky

Komerční banka (dále také „KB“) upřednostňuje smírná řešení sporů s klienty a má zájem hledat a nalézat účinná řešení maximálně odpovídající klientům a jejich očekáváním.

V zájmu co nejkvalitnějšího a nejúplnějšího poskytování služeb svým klientům se Komerční banka v roce 2004 rozhodla zavést institut nezávislého ombudsmana, který není zaměstnancem Komerční banky.

V působnosti ombudsmana je řešení podnětů fyzických a právnických osob, klientů Komerční banky, a.s., (včetně Komerční banky, a.s., pobočky zahraniční banky se sídlem v Slovenské republice) a některých dalších společností, které jsou součástí skupiny Komerční banky a Société Générale v České republice. Jedná se o:

  • Komerční pojišťovnu, a.s.
  • Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s.
  • KB Penzijní společnost, a.s.
  • ESSOX s.r.o.
  • Factoring KB, a.s.
  • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Činnost ombudsmana se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana. V souladu s ní se na ombudsmana mohou obrátit klienti Komerční banky a výše uvedených společností v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace ve druhé instanci (v případě klientů KB útvar Kvalita a zákaznická zkušenost).

Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se společnosti skupiny Komerční banky zavazují jej respektovat.

Funkce ombudsmana je součástí skupiny ombudsmanů Société Générale, v jejímž čele stojí paní Christiane Scrivener, se kterou český ombudsman úzce spolupracuje.

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLMPředstavenstvo Komerční banky, a.s., jmenovalo s účinností od 7. 12. 2009 JUDr. Vedlicha ombudsmanem klientů Komerční banky, a.s.

JUDr. Vedlich bude pokračovat v řešení sporných situací, které započal v roce 2004 jako vůbec první ombudsman soukromé finanční instituce v České republice, prof. JUDr. Vojtěch Cepl.

Joseph Franciscus Vedlich (nar. 1946) má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oboru bankovnictví a legislativy. V roce 1980 promoval na Právnické fakultě University Fribourg (Švýcarsko). Titul JUDr. získal na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Svou profesní dráhu spojil především se společností PricewaterhouseCoopers, ve které končil aktivní profesní dráhu na pozici ředitele finančních služeb.

Během 22 let kariéry v této společnosti byl odpovědný za řadu významných projektů v regionu CEE a střední Asie. Jeho významnou pozici v rámci skupiny PricewaterhouseCoopers dokládá fakt, že se po roce 1989 podílel na zakládání a řízení poboček Skupiny v Rusku, České republice, Kazachstánu a Uzbekistánu.

JUDr. Vedlich je členem Švýcarské asociace právníků. Má české a švýcarské občanství. Byl lektorem řady konferencí a workshopů na téma bankovnictví a mimo jiné se podílel na českém vydání několika mezinárodních knih z oboru bankovnictví a finančních služeb.

Hovoří plynně česky, francouzsky a anglicky, domluví se také německy a rusky.