Pojištění vkladů

V souladu s novelou zákona o bankách bychom Vám rádi poskytli informace o systému pojištění vkladů – Informační přehled.

Tento přehled naleznete na následujícím odkaze: www.kb.cz/pojistenivkladu.

V případě dotazů se obraťte na svého bankovního poradce nebo na tel. (+420) 800 521 521.