Reklamace karetních transakcí

V případě, že narazíte na jakoukoli nesrovnalost v transakcích prováděných Vaší platební kartou – např. chybně zaúčtovaná částka, nesprávná měna, neoprávněná či nesprávná transakce, reklamaci můžete uplatnit:

  • u Vašeho bankovního poradce na pobočce KB
  • e-mailem na adrese reklamace_transakci@kb.cz s vyplněným formulářem Protokol o reklamaci
    • do protokolu je nutné uvést, se kterými konkrétními transakcemi nesouhlasíte (datum transakce, částka, název obchodního místa)
    • pokud máte k reklamované transakci/transakcím doklad (účtenku), doložte tento doklad nebo jeho kopii k reklamaci
  • v případě dotazů volejte na telefonní číslo +420 955 512 230