ESG a udržitelné fondy

Investujte do udržitelné budoucnosti už od 500 Kč měsíčně
Chci investovat
Investice do firem, které tvoří udržitelnou budoucnost
Investice do firem, které tvoří
udržitelnou budoucnost
Investovat jde pravidelně i jednorázově
Investovat jde pravidelně
i jednorázově
Možná ochrana před dopady inflace
Možná ochrana před
dopady inflace

Udržitelné fondy

Fond splňující kritéria udržitelnosti ESG

Fond splňující kritéria udržitelnosti ESG

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Výběr investic ve fondu je postavený nejen na silných finančních ukazatelích, ale i kritériích ESG.
ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G). Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do jídla a výživy populace

Investice do jídla a výživy populace

CPR Food For Generations (LU2013746263)
Tematický fond investující do akcií společností, které jsou součástí udržitelného potravinářského ekosystému (zemědělci, farmáři, restaurace…) a které se zabývají otázkou, jak dlouhodobě uživit světovou populaci. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do vodních zdrojů

Investice do vodních zdrojů

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)
Investice do akcií firem s udržitelným přístupem v sektoru vodního hospodářství – infrastruktury, služeb a technologií.
Očekává se, že do roku 2030 dosáhnou výdaje na řešení těchto problémů až 7,5 bilionu dolarů, což představuje zajímavou investiční příležitost. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do vodíku

Investice do vodíku

CPR Hydrogen (LU2450391664)
Investování do vodíku je investicí budoucnosti díky jeho potenciálu stát se zdrojem energie v průmyslu, obchodu, institucích, soukromých společnostech i domácnostech.
Obzvlášť užitečná může být schopnost vodíku ukládat energii a vyrobit teplo. Vodíkové palivové články najdou uplatnění v dopravě jako ekologický pohon aut, autobusů, vlaků a motocyklů. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do ochrany klimatu

Investice do ochrany klimatu

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)
Investice do společností, které přispívají k ochraně klimatu a snižování uhlíkové stopy. Ve fondu jsou zahrnuté firmy, které se veřejně zavázaly aktivně snižovat uhlíkové emise. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do strategické infrastruktury

Investice do strategické infrastruktury

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)
Investice do společností, které působí v důležitých odvětvích základní infrastruktury, jako jsou dodávky vody, recyklace, produkce potravin, čistá energie, doprava nebo zemědělská půda. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat
Investice do starší generace

Investice do starší generace

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)
Tematický fond zaměřený na investice do firem, které se orientují na tzv. stříbrnou ekonomiku. Fond investuje do společností poskytující například pečovatelské služby a výrobky pro post-produktivní generaci v důchodovém věku.
Vzhledem ke stárnutí populace je stříbrná ekonomika zajímavou investiční příležitostí.
Do fondu můžete investovat v českých korunách nebo eurech. Více informací o cílovém trhu fondu.
Chci investovat

Sjednejte si

Hodí se vědět

Cílové trhy fondů

Amundi Multi-Asset Sustainable Future (LU2176991698)
Stupeň rizika4 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice4+ roky
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Food For Generations (LU2013746263)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Hydrogen (LU2450391664)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Water Fund (IE00BZ2YQN98)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Invest – Climate Action (LU2360924026)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice6+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE0000XRFNC2)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

CPR Global Silver Age (LU1425272355 / LU1291158233)

Stupeň rizika6 ze 7 (7 je maximální riziko / 1 minimální)
Doporučená délka investice5+ let
Typ klientaNeprofesionální
Znalosti a zkušenostiKlient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů
Finanční cíle a potřebyRůst hodnoty investice
Schopnost nést ztrátyKlient je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

Upozornění na rizika

„Toto sdělení má pouze informativní a nezávazný charakter a nejedná se o nabídku ani výzvu k podávání nabídek. Není-li uvedeno jinak, obsah tohoto sdělení nelze vykládat jako poskytnutí investičního doporučení či poradenství nebo jiné investiční služby.

V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů; obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce.

Toto sdělení v žádném případě nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID); banka vás tímto vyzývá, abyste se s nimi podrobně seznámil/a než učiníte investiční rozhodnutí, zejména abyste pochopil/a potencionální rizika spojená s takovým rozhodnutím. S těmito produkty jsou spojena různá rizika (zejména tržní riziko) a není zaručena návratnost původně investované částky. Jakékoliv informace o výkonnosti v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Je-li Vaše domácí měna jiné než je měna předmětného nástroje, jeho výnosnost může v důsledku kolísání měnových pohybů stoupat nebo klesat. Bližší informace vám sdělíme před obchodem nebo na vyžádání.

Toto sdělení může obsahovat informace tykající se investičních produktů nebo emitentů, u kterých má banka nebo jiný subjekt ze skupiny, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními produkty tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. obecné informace jsou dostupné zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii, nebo vám je sdělí na vyžádání poradce nebo Vám je sdělí na vyžádání poradce.

Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, zapsaná u Městského soudu v Praze, B 1360, je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a podléhá dohledu České národní banky.

Veškeré doplňující informace vám rád zpřístupní a na otázky zodpoví bankovní poradce, případně jsou obsaženy v příslušných dokumentech, které od nás obdržíte nebo jste obdržel.

Tyto internetové stránky nejsou určeny státním příslušníkům či obyvatelům USA, resp. „americkým osobám“ (tzv. U.S. Person), jak jsou definovány v „nařízení S“ (Regulation S) Komise pro cenné papíry a burzy podle amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.“

Jak investovat do fondů

Pravidelné investování

Pravidelné investování

Investujte do fondů už 500 kč
měsíčně a zhodnocujte své úspory
Jednorázové investování

Jednorázové investování

Investujte a zhodnoťte své volné
prostředky už od pár tisíc

Odpovědné investování s KB Amundi

Vyberte si podle vašich zájmů nebo životního stylu a podílejte se na udržitelném rozvoji společnosti.

Zjistit více