S čím vám
pomůžeme?

Exklusivní investiční strategie pro zajímavé
zhodnocení vašich prostředků

Můžete určit osobu, která peníze získá bez dědického řízení

Přístup k prémiovému fondu Amundi Global Perspectives

Možnost sjednání úrazového pojištění až na 1 mil. Kč

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SI SJEDNEJTE, POKUD CHCETE:

 • Chránit sebe a blízké pro případ smrti nebo úrazu

 • Individuální přístup a vlastní rozhodnutí o rozložení investic

 • Zajímavé zhodnocení vašich volných prostředků

 • Dlouhodobé uložení peněz s možností výběrů

Hodí se vědět

 • Investiční životní pojištění na minimálně 5 let
 • Výše vkladu je alespoň 1 000 000 Kč
 • Strategie Exclusive nabízí přístup k prémiovému fondu Amundi Global Perspectives
 • Strategie Exclusive kombinuje fondy s různým rizikovým profilem a investiční strategií, kdy vy sami rozhodnete o rozložení své investice
 • Kdykoli můžete složit mimořádné pojistné v minimální výši 100 000 Kč
 • Zaplacené pojistné můžete jednorázově vybírat v minimální výši 5 000 Kč, kdykoli po dvou měsících
 • Můžete si vybrat ze 4 variant pojištění pro případ úmrtí
 • Součástí je i možnost sjednání komplexního úrazového pojištění až na 1 mil. Kč, obsahující krytí rizika smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu či poškození úrazem
 • Výplata peněz je osvobozena od dědické daně i daně z příjmu
 • Rizikovost investice se mění dle poměru otevřeného podílového fondu ve zvolené strategii
 • Pro více informací navštivte stránku Komerční pojišťovny.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Vital Premium
Životní pojištění s jednorázovým vkladem v EUR nebo USD.
 • Garantované zhodnocení 0,8 % p. a. (EUR) nebo 1,2 % p. a. (USD)
 • Vložené peníze můžete kdykoli bezplatně vybrat
Investiční manažer
Moderní produkt správy klientského portfolia.
 • Vaše investice aktivně spravuje tým ze skupiny Amundi
 • Čtvrtletní výpisy o stavu vašich investic