Garantované
zhodnocení

SAZBY PRO ROK 2021
0,8 % p. a. (EUR)
1,2 % p. a. (USD)

Pojistné v minimální výši 100 000 EUR/USD

Navýšení pojistného plnění v případě smrti

Můžete určit osobu, která peníze získá bez dědického řízení

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SI SJEDNEJTE, POKUD CHCETE:

 • Vložené peníze lze kdykoli vybírat bez sankcí

 • Chránit sebe a blízké pro případ smrti nebo úrazu

 • Mít jistotu předem daného výnosu

 • Pojistit se bez dokládání zdravotního stavu

Sjednejte si Vital Premium

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Načítám

Hodí se vědět

 • Životní pojištění na minimálně 5 let
 • Minimální vklad 100 000 EUR (popř. USD) zaplatíte jednorázově a máte ho kdykoli k dispozici
 • V případě dožití vám vyplatíme předem sjednanou částku včetně podílů na zisku
 • V případě úmrtí vyplatíme určené osobě navýšené pojistné plnění bez dědického řízení
 • Pojistné plnění vyplácíme do 2 týdnů od dodání všech dokladů
 • Na začátku každého roku oznámíme minimální celkové zhodnocení pro daný rok a očekávané podíly na zisku
 • Pro rok 2021 garantuje Komerční pojišťovna minimální zhodnocení ve výši 0,8 % p. a. (EUR), resp. 1,2 % p. a. (USD)
 • Na konci každého roku je vyhlášeno celkové zhodnocení pro uplynulý rok obsahující případné další podíly na zisku
 • Kdykoli můžete zaplatit mimořádné pojistné ve výši alespoň 5 000 EUR (USD)
 • Kdykoli můžete jednorázově i pravidelně vybírat minimálně 2 000 EUR (USD)
 • Výplata peněz je osvobozena od dědické daně i daně z příjmu
 • Pro více informací navštivte stránku Komerční pojišťovny.

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

 

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Hodí se mít

Vital Invest
Investiční životní pojištění se zajímavou nabídkou investičních fondů
 • Umožňuje ochránit sebe i blízké a zároveň zajímavě zhodnotit své úspory
 • Fondy i s garantovaným zhodnocením