AKCIE – je cenný papír představující podíl na obchodní společnosti, v tomto případě akciové společnosti. Vlastník akcie (akcionář) vlastní odpovídající podíl v akciové společnosti. Umožní vám „kontrolovat“ část dané společnosti. Ať už jde o rozhodování o fungování společnosti, nárok na odměnu (nárok na podíl ze zisku společnosti – dividenda) nebo nárok na část majetku v případě krachu společnosti. Akcie se mohou obchodovat na burzách.

BANKOMAT (neboli ATM – automatic teller machine) - kromě výběru hotovosti může mít i další funkce. Příklad toho, co umí bankomat od Komerční banky:

• výběr hotovosti

• vklad hotovosti (v označených vkladových bankomatech)

• dobití mobilního telefonu

• zaplacení faktury mobilnímu operátorovi

• informace o zůstatku na účtu

• změna PIN ke kartě

BĚŽNÝ ÚČET - je základní typ bankovního účtu. Na běžný účet se obyčejně navazují všechny možné platební transakce, které banka nabízí (úhrady v korunách a v cizí měně, kontokorent, SIPO, svolení k inkasu, internetové bankovnictví…).

BLOKACE (NEBOLI STOPLISTACE) KARTY – trvalé zablokování platební karty klienta na jeho žádost. Provádí se v případě krádeže nebo ztráty karty, aby se zabránilo neautorizovaným / podvodným výběrům nebo platbám. O blokaci můžete zažádat většinou na zákaznické lince, případně na pobočce banky. Jedná se o okamžitou a trvalou blokaci.

BONITA – ve finančnictví označuje schopnost klienta splácet úvěr.

DEBETNÍ KARTA – je karta poskytnutá k vašemu účtu (např. osobnímu nebo podnikatelskému) a při jejím používání operujete s prostředky, které jsou na daném účtu k dispozici. Debetní kartou můžete nakupovat v obchodech i na internetu v ČR i v zahraničí, zároveň vám umožňuje vybírat hotovost z bankomatů. K debetní kartě se může vázat řada dalších služeb, například cestovní pojištění nebo asistenční služby.

DEVALVACE – řízené znehodnocení domácí měny vůči zahraničním měnám.

DEVIZOVÝ ÚČET – účet vedený v cizí měně.

DEVIZY – bezhotovostní forma zahraničních měn.

DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK – peníze, které máte na účtu v daný okamžik k dispozici. Může být navýšen například o částku kontokorentu, nebo snížen například o částku blokovanou v důsledku výběru/placení platební kartou či o prostředky blokované v rámci exekuce.

DIVERZIFIKACE – rozložení jednotlivých investic do několika různých investičních strategií, měn, systémů, podniků, akcií, atd. s cílem snížit riziko. Diverzifikované investiční portfolio vykazuje obvykle vyšší výnosnost díky snížené pravděpodobnosti, že všem investičním titulům se přestane dařit ve stejný okamžik.

DLUHOPIS – cenný papír, se kterým je spojeno právo na splacení dlužné částky, případně právo na vyplacení výnosů či další práva. Pro vydavatele (emitenta) dluhopisu je emise dluhopisů další možností financování vedle například bankovního úvěru.

EMISE – vydání cenných papírů (akcie, dluhopisy apod.).

EXEKUCE – nedobrovolné, vynucené splacení dluhu vůči věřiteli z majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či bankovního účtu, zabavení majetku apod.).

HYPOTÉKA – úvěr poskytnutý spotřebiteli na koupi nemovitosti, výstavbu, přestavbu, rekonstrukci nebo úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

IČO – identifikační číslo osoby je unikátní osmimístné číslo, které slouží k jednoznačnému určení podnikatele.

KONTOKORENTNÍ ÚČET (někdy označován také jako „povolený debet“ nebo jenom „kontokorent“) – vám umožňuje krátkodobě (např. 6 měsíců) přečerpat zůstatek na účtu a jít tzv. „do mínusu“. V podstatě funguje jako „záloha“ pro případy neočekávaných výdajů.

KREDITNÍ KARTA – je spojená s formou revolvingového úvěru. Kombinuje výhody platební karty spolu s neúčelovým úvěrem (= není potřeba uvádět, na co budou půjčené peníze pou­žity). Oproti debetní kartě si berete úvěr, tedy využíváte peníze banky, které můžete opakovaně čerpat až do výše stanoveného limitu a které následně splácíte. Výhodou kreditní karty je, že pokud uhradíte celý vyčerpaný úvěr do sjednaného data, můžete využít „bezúročné období“, a neplatit z dané částky žádné úroky. Při splácení v tomto časovém rámci si půjčujete peníze od banky zadarmo.

P. A. (per annum) - znamená latinsky „ročně“. V případě uvedení ve spojení s úrokovou sazbou se jedná o roční úrokovou sazbu. S touto zkratkou se setkáte typicky třeba u spořicího účtu nebo u úvěru.

PHISHING – je druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje. K tomu používají podvodné maily, které vzhledem vypadají jako oficiální zprávy z vaší banky a budou se vás snažit přimět ke kliknutí na odkaz a následnému vyplnění vašich přihlašovacích nebo rovnou platebních údajů. Proto buďte maximálně obezřetní, kde své důvěrné údaje vyplňujete!

PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ ÚHRADA – jedná se o platbu, která z běžného účtu odejde na základě příkazu plátce nebo na něj naopak přijde. Pokud jde o platbu v EUR v rámci SEPA prostoru, takové platby se označují zkratkou SEPA (= Single Euro Payments Area).

RUČITEL – osoba, která se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud jej dlužník nebude splácet. Proto je důležité být obezřetný před podpisem jakéhokoliv ručitelského závazku.

RPSN (zkratka pro „roční procentní sazba nákladů“) – číslo, které efektivně umožňuje mezi sebou porovnat různé úvěry a zjistit tak jejich výhodnost. Vyjadřuje procentuální podíl cel­kových nákladů z úvěru, které musíte zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

SKIMMING – podvodné jednání, při kterém pachatelé zkopírují údaje z platební karty bez vědomí držitele karty. Tyto údaje následně nahrají na novou padělanou kartu. Skimmovací zařízení se může vyskytnout na bankomatu, platebních terminálech v obchodech a podobně. Vždy je potřeba si bankomat nebo terminál před použitím prohlédnout a v případě pochybností jej raději nepoužít!

STAVEBNÍ SPOŘENÍ – jedna z forem spoření, která umožňuje široké veřejnosti spořit a zároveň řešit zajištění financování bydlení.

TERMÍNOVANÝ VKLAD – možnost více zhodnotit své peníze (vyšším úrokem než na běžném účtu), ovšem s povinností, že klient své peníze nebude po předem stanovenou dobu vybírat.

TRVALÝ PŘÍKAZ – používá se pro opakující platby za stále stejných podmínek – tedy na stejný účet příjemce, ve stejné částce a ve stejném termínu.

VALUTY – peníze zahraničních měn v hotovosti (bankovky i mince).

Pro další finanční pojmy prosíme využijte náš on-line slovník KB.