28. 10. 2022 měníme podmínky platebních karet

Sledujte aktuální informace na této stránce

Neustále pracujeme na zlepšování našich služeb. Také proto je potřeba občas aktualizovat obchodní podmínky a některé ceny. Změny se vás mohou dotknout pouze u produktů, ke kterým máte uzavřenou smlouvu.

Koncem října 2022 vylepšíme systém na správu našich platebních karet. Nově si budete moci například nastavit finanční limit pro platby kartou na internetu  a to od uvedení v nové verzi mobilního nebo internetového bankovnictví po změně podmínek.

28. 10. 2022 se změní i navazující Průvodce k platebním kartám – změny budou k dispozici na webu kb.cz/dokumenty nejpozději 28. 9. 2022.

Součástí naší nabídky již nejsou Firemní karty Prestige. Od 28. 10. 2022 je budeme při automatické obnově nahrazovat Stříbrnou firemní kartou. Pokud jste měli Firemní kartu Prestige s vlastním designem, zachováme vám ho i u nové karty. Zpoplatnění se bude řídit aktuálním Sazebníkem.

Od data účinnosti podmínek se mění název služby „Vlastní design“ na „MojeKarta“. Proces výběru designu bude jednodušší a budete si ho moci zvolit k vybraným kartám.

Pokud vám budeme po změně podmínek posílat novou kartu, doručíme ji na kontaktní adresu, kterou u vás evidujeme, nebo na adresu vašeho trvalého bydliště. Na telefonní číslo, které u vás evidujeme, vám zašleme PIN nebo údaje pro platby 3D Secure. U firemních karet můžete zadat odlišnou adresu pro doručení platební karty / telefonní číslo odlišné od kontaktní adresy / telefonu držitele karty.

Od 1. 11. 2022 se u osobních debetních karet mění roční poplatek na měsíční (viz bod 3.1 Podmínek debetních karet). Osobní debetní karty sjednané před tímto datem přejdou na měsíční zpoplatnění v měsíci, kdy vyprší předplacená roční cena. Příklad: Pokud je platnost vyznačená na kartě 5/24, pak první měsíční poplatek bude zúčtován v průběhu června 2023 a pak v následujících měsících vždy ve stejný den (případně následující obchodní den). Ceny sjednané přímo ve smlouvě k debetní/kreditní kartě zůstávají v platnosti dle znění ve smlouvě/dodatku.

Doporučujeme vám sledovat tuto stránku, která je hlavním informačním kanálem pro změny podmínek platebních karet od 28. 10. 2022.