Jak můžu oznámit

Vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře. Potřebujete s něčím poradit? Prohlédněte si odpovědi na často kladené otázky.

Máte podnikatelský úvěr? Přejděte na tuto stránku.

 

OZNÁMENÍ O ÚMYSLU VYUŽÍT OCHRANNOU DOBU

dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“)

S ohledem na negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na moji osobu tímto prohlašuji, že mám v úmyslu využít ochrannou dobu dle výše uvedeného zákona:*

U těchto úvěrů:

typ úvěru
číslo úvěrového účtu
všechny spotřebitelské úvěry na bydlení (hypoteční úvěry)
všechny spotřebitelské úvěry

Ochrannou dobu dle zákona nelze využít pro úvěr, u kterého jste byl k 26.3.2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů, dále pak nelze ochrannou dobu využít u kreditních karet, kontokorentních úvěrů a povolených debetů na běžných účtech.

Číslo úvěrového účtu naleznete v úvěrové smlouvě nebo na výpisu z úvěrového účtu, případně v přímém bankovnictví.

Beru na vědomí, že jednou z nezbytných náležitostí tohoto oznámení, je řádná identifikace mé osoby jako oznamujícího. Souhlasím s tím, aby mě na výše uvedeném telefonním čísle kontaktoval zaměstnanec KB a v rámci nahrávaného hovoru provedl moji identifikaci.

* Povinné pole

Otázky k odložení splátek

Ochrannou dobu můžete využít v případě, že nám oznámíte svůj úmysl využít ochrannou dobu (vyplněním formuláře Oznámení o využití ochranné doby), a to z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID – 19 na Vaši osobu.

Nejdříve Vás telefonicky kontaktujeme.

Pokud bude Vaše Oznámení splňovat požadavky zákona č. 177/2020 Sb., budeme Vás písemně nebo e-mailem informovat o přijetí Oznámení a následně též o nastavení ochranné doby u Vašeho úvěru.

Jestliže Vaše Oznámení nebude správně vyplněno, budeme Vás  informovat, jakým způsobem  vady Oznámení odstranit.

Účinnost zákona nedopadá a ochrannou dobu tedy nelze využít pro úvěry z kreditních karet, kontokorentní úvěry, povolené debety na běžných účtech a dále pro jakékoliv úvěry, u kterých byla úvěrová smlouva uzavřena dne 26.3.2020 nebo po tomto datu. Odložit splácení také není možné, pokud jste byl/byla k datu 26.3.2020 v prodlení se splácením úvěru, a to delším než 30 dnů.

Nemusíte, pokud využijete ochranné doby dle zákona, nastavíme Vám ochranné době odklad splátek automaticky. Vše můžeme vyřešit na dálku.

Po dobu ochranné doby neplatíte žádné splátky, úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatíte po splnění všech peněžitých dluhů, tj. zaplatíte je jako poslední až na konci splácení úvěru.

Pokud byly ve Vaší úvěrové smlouvě sjednány poplatky za vedení úvěrového účtu či spravování úvěru, po dobu ochranné doby je neplatíte.

Pokud jste byl zařazen do kolektivního pojištění ke spotřebitelským úvěrům, bude v průběhu ochranné doby platba ceny za zařazení do pojištění dále prováděna z Vašeho běžného účtu .

Ochranná doba začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce  následujícího po dni, v němž nám bylo doručeno Vámi správně vyplněné Oznámení.

Ochranná doba končí 31.10.2020. Pokud jste však v Oznámení zvolil/a kratší dobu, skončí ochranná doba 31.7.2020. Po skončení ochranné doby Vám opět automaticky obnovíme splácení.

Ano, můžete. Pokud jste ještě s námi neuzavřel dodatek na odklad splátek, můžete využít ochrannou dobu. V takovém případě vyplňte a odešlete formulář Oznámení  zde na webu KB.

Ano, uzavřením dodatku o odkladu splátek nezaniká Vaše právo využít ochranné doby dle zákona. Vyplňte a odešlete formulář Oznámení  zde na webu KB. Počátkem ochranné doby dle zákona pozbývá dodatek svých právních účinků, a to ve vztahu ke splátkám v ochranné době. Ve vztahu k již odloženým splátkám před ochrannou dobou – dle ujednání v dodatku – zůstává dodatek v platnosti.

Ano, můžete.  V Oznámení identifikujte úvěry, u kterých máte v úmyslu využít ochrannou dobu dle zákona. Zvolit můžete konkrétní úvěr nebo všechny své úvěry.

Pro více jak tři spotřebitelské úvěry, resp. tři spotřebitelské úvěry na bydlení, vyplňte další Oznámení.

Ano, můžete. Pokud máte v úmyslu využít ochrannou dobu dle zákona v odlišné délce pro své úvěry, pak vyplňte a odešlete Oznámení pro každý takový úvěr zvlášť a zvolte příslušnou délku ochranné doby.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Rádi vám poradíme na zákaznické lince, zavolejte nám na číslo 800 521 521