Tento produkt již nenabízíme, pro více informací kontaktujte svého bankovního poradce nebo navštivte naši pobočku.

 • Mprofi

  Podnikatelský úvěr se zajištěním M – zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Profesionálně

Pořiďte si úvěr na míru sestavený podnikatelům.

Jednoduše

Nečekejte – schvalovací proces je zkrácený a zjednodušený.

Podle potřeb

Využijte možnost operativního financování Vašich potřeb.

Pro jistotu

Sjednejte si doplňkové Pojištění schopnosti splácet.

Proč KB?

Až 5 milionů Kč

Pomůžeme Vám financovat investiční potřeby až do výše 5 mil. Kč.

Buďte v klidu

Nabízíme Vám možnost sjednání Pojištění schopnosti splácet.

Na nic nečekejte

Celý proces schválení úvěru jsme výrazně zkrátili a zjednodušili.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Co je M – Profi úvěr

 • jedná se o krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý podnikatelský úvěr se zajištěním M-zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky a pohyblivou úrokovou sazbou
 • umožňuje financování
  • oběžných prostředků – zásob
  • hmotného investičního majetku – kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru (výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní technika)
 • úvěr lze čerpat
  • jednorázově nebo postupně
  • přímo na účet dodavatelů na základě předložených dokladů
  • převodem na účet klienta – k ověření účelovosti provede KB později na základě údajů z účetnictví klienta
  • investiční potřeby jsou financovány vždy na základě předložených dokladů až do výše 5 000 000 Kč
 • lze splácet postupně měsíčními splátkami počínaje měsícem, který následuje po vyčerpání úvěru
 • nabízíme možnost sjednání doplňkového Pojištění schopnosti splácet
 • úvěr poskytujeme výhradně v CZK a jeho cena se řídí Sazebníkem Komerční banky

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • pohyblivá úroková sazba je vázána na:
  • RS KB v Kč
  • PRIBOR v Kč
 • doplňkové Pojištění schopnosti splácet:
  • jedná se o účinný nástroj pro plnění závazků i v případě neočekávaných životních situací
  • kryje rizika smrti, plné invalidity i pracovní neschopnosti
  • věk pojistného se musí pohybovat v rozmezí 18 až 60 let
  • k pojištění není nutno vyplňovat zdravotní dotazník – podepisuje se pouze Prohlášení o zdravotním stavu
  • společný limit plnění pro jednu a všechny pojistné události z pojištění pro případ plné invalidity a smrti je 2 500 000 Kč

Co je pro Vás důležité

 • pro získání M – Profi úvěru budete potřebovat:
  • žádost o úvěr
  • aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora
   • za poslední dvě účetní období
   • aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů
  • kopii přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle Zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád za poslední účetní období spolu s doplňujícími údaji
  • doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku
   • u úvěrů s částkou převyšující 2 000 000 Kč
  • 3 měsíční výpisy z běžného účtu (noví klienti)
   • který měl klient veden u své předchozí hlavní banky
   • tyto výpisy nesmí být za období starší než 6 měsíců

Určeno

Právnickým a fyzickým osobám s oprávněním podnikat a daňovou povinností v ČR.

Účel

Úvěr umožňuje financovat oběžné prostředky a hmotný investiční majetek

Záruka

Zajištění poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail