• Pronájem bezpečnostních schránek

  Bezpečné místo pro úschovu Vašich cenností.

Bezpečí

Uschovejte cennosti a důležité listiny na bezpečném místě.

Diskrétnost

Veškeré informace o pronájmu podléhají bankovnímu tajemství.

Garance

Banka za majetek odpovídá dle platné legislativy a smlouvy.

Až 10 000 000

Zabezpečte cennosti až do hodnoty 10 milionů Kč.

Proč KB?

Eliminujte rizika

Úschova představuje ideální prevenci ztráty či odcizení cenností.

Spěte klidně

Majetek je pojištěn proti odcizení, vandalismu i živelní události.

Unikátní služba

KB tuto službu nabízí jako jedna z mála společností v ČR

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Pronájem bezpečnostních schránek

 • jde o službu určenou všem klientům KB, která umožňuje úschovu cenností v hodnotě do 1 milionu nebo 10 milionů Kč
 • za uložený majetek banka odpovídá v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
 • uživatel je oprávněn užívat bezpečnostní schránku sám nebo zmocnit další osoby
 • informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství
 • bezpečnostní schránku je možné používat k uložení cenností a listin
 • bezpečnostní schránku nelze využívat pro:
  • úschovu zbraní, střeliva
  • úschovnu výbušných, snadno zápalných, hořlavých nebo jinak nebezpečných předmětů
  • úschovu předmětů podléhajících zkáze
  • úschovu předmětů, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
  • úschovu předmětů, jejichž přechovávání by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
  • investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  • váha věcí uložených do Schránky, nesmí být větší než 15 kg, s výjimkou Schránky, pod níž se žádná jiná schránka nenachází, a to dle místních podmínek

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • pronájem bezpečnostních schránek Komerční banky je v ČR ojedinělá služba
 • majetek uložený v bezpečnostních schránkách je pojištěn proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:
  • odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
  • vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)
  • živelních nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)
 • charakter této služby poskytuje klientovi naprostou diskrétnost a pouze klient ví, co má v bezpečnostní schránce uloženo. V té souvislosti banka upozorňuje, že je tedy zcela na klientovi, aby v případě potřeby prokázal obsah schránky
 • cena za pronájem závisí na hodnotě uložených předmětů a velkosti schránky a je hrazena vždy předem na další období. Klienti KB jsou přitom cenově zvýhodněni.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail