Upozornění

Osobní certifikát v souboru již nevydáváme a od 17. dubna 2019 neumožníme ani jeho prodloužení. Dokud váš certifikát platí, můžete si sami online sjednat nový způsob přihlášení, který vám nejvíce vyhovuje. Podívejte se prosím na záložku KB Klíč nebo Bezpečnostní heslo. Ze stávajících způsobů přihlášení zachováme osobní certifikát na čipové kartě a firemní certifikát v souboru pro stahování účetních dat.

Souborový certifikát je doplněn autorizačními SMS zprávami

Čtečka čipových karet s klávesnicí pro nejvyšší úroveň zabezpečení

Jeden certifikát pro všechny digitální kanály Komerční banky

Co to je certifikát

  • Osobní certifikát má podobu souboru a může být uložen na přenosném médiu (na disketě, USB flash disku, CD) nebo na čipové kartě. V případě použití čipové karty je nutné nainstalovat čtecí zařízení.

  • Osobní certifikát je obdobou průkazu totožnosti, kterým se klient prokazuje při elektronické komunikaci. Každý klient KB, který si přeje přistupovat ke svým účtům prostřednictvím internetu, proto obdrží svůj osobní certifikát.

  • Osobní certifikát v souboru je platný 2 roky, osobní certifikát na čipové kartě je platný 2 roky. Prodloužení certifikátu můžete provést elektronicky 90 dní před vypršením jeho platnosti.

  • Firemní certifikát v souboru slouží pro zabezpečení komunikace při automatickém stahování účetních dat a Výpisů z akceptace platebních karet pomocí Přímého kanálu a pro zabezpečení komunikace mezi vaším internetovým obchodem a bankou pro využívání tlačítka MojePlatba.

Hodí se vědět

Prvním nezbytným krokem pro založení služeb MojeBanka a Profibanka je vytvoření Vašeho osobního certifikátu.
Osobní certifikát bude sloužit pro zabezpečení komunikace mezi Vámi a bankou. Budete ho používat při přihlašování a při podepisování jednotlivých transakcí.

Jak získat osobní certifikát KB?

Pokud si přejete používat osobní certifikát uložený na čipové kartě, navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu a na místě obdržíte funkční osobní certifikát na čipové kartě.

Pro přístup ke všem službám přímého bankovnictví KB Vám stačí pouze jeden osobní certifikát. Pokud tedy budete současně využívat služby MojeBanka a Profibanka, pro komunikaci s bankou budete používat pouze jeden certifikát.

Seznamte se s Certifikační politikou CA KB.

Jméno CA Algoritmus Otisk Certifikátu
ROOT CA KB SHA-1 5B:7C:2B:F3:21:50:36:B0:95:CB:18:66:09:48:0B:DC:BA:8D:FF:29
DCS CA KB SHA-1 91:42:75:2B:B5:A7:6B:66:BC:30:28:B5:55:CE:8A:DE:0B:6C:47:8E
     
KB Externi 2 CA SHA-2 7d 77 dd 8b e5 99 0b 7c 61 5c ce a7 89 52 9a 86 5b 0f 00 79i
KB Root 2 CA SHA-2 8e 92 76 2a 5c 25 76 01 71 0b 8e f3 fb 5c 7c a2 57 b0 73 0a

 

Seznam zneplatněných certifikátů

Majitelům osobního certifikátu Komerční banky, kteří jej používají pro zabezpečený přístup do služeb elektronického bankovnictví, se nabízí možnost jeho dalšího využití u stále rostoucího počtu partnerů.

Následující nabídka je zajímavá zejména pro lékaře a zdravotnická zařízení, která mají zájem elektronicky komunikovat se zdravotními pojišťovnami.

Jaké výhody Vám přináší možnost využití certifikátu KB u Vašich partnerů?

  • Jednoduchá a bezpečná výměna informací, přístup na zabezpečené webové portály
  • Univerzální využití jednoho certifikátu
  • Úspora nákladů na samostatné certifikáty, které byste potřebovali pro komunikaci s Vašimi partnery

 

U kterých partnerů můžete nyní využít osobní certifikát KB?

 

Nyní již vlastníte osobní certifikát KB a máte zájem o jeho využití u Vašich partnerů. Jak na to?

  1. Pracovat s Vaším osobním certifikátem Vám umožní Certifikační průvodce. V Certifikačním průvodci si jednoduše zpřístupníte Váš osobní certifikát pro použití u Vašich partnerů pomocí volby „Partneři“ a postupujte dle návodu Zpřístupnění osobního certifikátu v souboru nebo Zpřístupnění osobního certifikátu na čipové kartě.
  2. Nyní si můžete zvolit uložení veřejné části certifikátu na přenosný nebo na pevný disk. Tato veřejná část certifikátu (soubor s příponou *.p7c) je určena k předání Vašemu partnerovi – způsob předání veřejné části certifikátu záleží na podmínkách partnera.
Prodloužení certifikátu

Osobní a firemní certifikát je platný 2 roky.

Prodloužení certifikátu můžete provést elektronicky 90 dní před vypršením jeho platnosti v Certifikačním průvodci.

Spusťte Certifikačního průvodce, zvolte typ Vašeho certifikátu (v souboru, na čipové kartě, firemní) a klikněte na nabídku Prodloužení certifikátu. Následně postupujte dle pokynů na obrazovce.

Upozornění na ukončení platnosti certifikátu se Vám bude zobrazovat 30 dní před vypršením jeho platnosti při každém přihlášení ke službám MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál, a to až do okamžiku, kdy provedete jeho prodloužení.

V případě, že si platnost Vašeho stávajícího certifikátu před jeho vypršením neprodloužíte, bude nutné navštívit Vaši pobočku KB a zažádat o vytvoření nového certifikátu.

V případě problémů s prodloužením certifikátu prosím kontaktujte uživatelskou podporu KB na lince +420 955 551 552.

Proč používat certifikát na čipové kartě?

Osobní certifikát uložený na čipové kartě je určen pro klienty, kteří požadují vyšší zabezpečení uložení certifikátu. Hlavní výhodou a vlastností čipové karty je, že certifikát z ní nelze žádným způsobem zkopírovat. Pokud tedy nedojde k fyzické ztrátě čipové karty, je zneužití certifikátu prakticky vyloučeno. Práce s certifikátem na čipové kartě je také mnohem snazší a rychlejší, neboť při využívání certifikátu na čipové kartě Můjklíč zadáváte pouze 4 místný PIN.

Jak získat certifikát na čipové kartě Můjklíč?

Certifikát na čipové kartě Můjklíč získáte na pobočce, na které máte vedeny své účty.

Seznam podporovaných čteček

U těchto typů čteček čipových karet KB garantuje funkčnost služeb MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál s přístupem přes certifikát na čipové kartě Můjklíč.

Typ čtecího zařízení Způsob připojení k počítači Výrobce čtečky
GemPC Twin USB Gemplus
GemPC Card PCMCIA Gemplus
Gemalto ID Bridge CT710 USB Gemplus
CardMan4040 PCMCIA OmniKey
CardMan3621 (Pin-Pad) USB OmniKey
Cardman3821 (Pin-Pad) USB OmniKey

 

Instalace čtečky čipových karet

Instalaci čtečky čipových karet Můjklíč si můžete stáhnout zde

Příručka k instalaci čtečky čipových karet
 
Návod k použití čtečky čipových karet Použití čipové karty v prohlížeči Google Chrome

Pro správné fungování čipové karty v prohlížeči Google Chrome je potřeba nainstalovat rozšíření prohlížeče. Rozšíření instalujte pomocí obchodu Chrome Webstore.

Stáhněte si instalační soubor ke konkrétnímu typu čtečky.

Gemalto ID Bridge CT710

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Gemplus GemPCTwin

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Omnikey Cardman 3821

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Omnikey Cardman 3621

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

IDBridge CT510
(Express Card 54)

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Omnikey CardMan 4040

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Instalace CryptoPlus - bez instalace čtečky čipových karet

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Instalace CryptoPlus KB – podepisovací modul pro internetový prohlížeč

Operační systém: Windows

Stáhnout

 

Pro správné fungování čipové karty v prohlížeči Google Chrome je potřeba nainstalovat rozšíření prohlížeče. Rozšíření instalujte pomocí obchodu Chrome Webstore.

 

Informace o produktech a rychlou pomoc získate také na e-mailových adresách mojebanka@kb.czprofibanka@kb.cz

 

CryptoPlus™ je registrovaná ochranná známka produktu.