Factoring Flexibilní forma financování pohledávek s možností zajištění proti platební neschopnosti odběratelů. ZOBRAZIT Profi Auto Úvěr na nákup osobního nebo užitkového auta. ZOBRAZIT Úvěr EuroCreative Úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy. ZOBRAZIT Úvěry s podporou PGRLF, a.s. Využijte výhod, které přináší partnerství KB s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. ZOBRAZIT Úvěry s podporou ČMZRB a.s. Zvýhodněné úvěry se zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky. ZOBRAZIT Profi hypotéka Úvěr na pořízení nemovitosti pro podnikatele, malé a střední firmy. ZOBRAZIT Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Zmodernizujte si bytový dům s úvěrem a minimálními požadavky na zajištění. ZOBRAZIT Financování zemědělské půdy Jednoduché financování nákupu zemědělské půdy. ZOBRAZIT Profi úvěr pro začínající zemědělce Pro zemědělce, kteří chtějí rozvíjet své podnikání. ZOBRAZIT Profi Technika Financování nákupu movitých věcí. ZOBRAZIT Bankovní záruka Platební a neplatební záruky vám pomohou snížit obchodní rizika. ZOBRAZIT Dokumentární akreditiv Jištění transakcí závazkem banky zaplatit prodávajícímu kupní cenu po splnění akreditivních podmínek. ZOBRAZIT Dokumentární inkaso Dokumentární platební nástroj, který snižuje rizika obchodních transakcí pro obě strany. ZOBRAZIT Úvěr na movitou věc Podnikatelský úvěr k financování nákupu strojů, dopravní techniky a dalšího movitého majetku. ZOBRAZIT