Jak pomáháme

Speciální nabídka pro klienty z postižených oblastí:

  • Klientům odložíme zdarma splátky spotřebitelských úvěrů či hypoték o dobu, na které se dohodneme. Formulář žádosti o odklad splátek najdete na www.kb.cz/odklad
  • Nové podnikatelské úvěry nabídneme bez poplatku a s bezplatným vedením úvěrového účtu (platí pro úvěry uzavřené do 31. 8. 2021)
  • Zdarma poskytneme služby spojené s blokací karty, její výrobou, vystavení náhradní karty či její expresní doručení

Jak řešit pojistnou událost

V souvislosti se škodami způsobené našim klientům nepředvídatelnými živelnými událostmi (tornáda, krupobití apod.) rekapitulujeme nejdůležitější informace týkající se pojištění jejich majetku a uplatnění nároku z jejich pojištění.

Škodní událost je možné hlásit kdykoliv

  • telefonicky na čísle 292 292 260
  • e-mailem na kp@axa-assistance.cz
  • v mobilní aplikaci (pro produkt Mojepojištění majetku)

 

Pokud škoda není hlášena ihned po jejím vzniku, což se s ohledem na nefunkčnost sítí v některých oblastech může stát, je nutné vzniklé škody zdokumentovat:

  • udělat fotky nebo natočit video
  • sepsat rozsah poškození
  • sepsat poškozené věci

 

Po řádném zdokumentování škody tak naši klienti mohou začít s odklízením, vysoušením a dalším odstraňováním škod a není třeba čekat na příjezd mobilního technika nebo likvidátora naší pojišťovny.

Posílili jsme týmy operátorů přijímajících hlášení, stejně tak jsme zajistili dostatek mobilních techniků a likvidátorů, abychom vyřešili nároky našich klientů co nejdříve a peníze se k nim dostaly pokud možno obratem.

Po oznámení škody a prvotním zdokumentování a doložení základních informací a podkladů (fotky, videa) jsme připraveni vyplácet zálohy na pojistná plnění, zejména u rozsáhlejších škod na budovách.

Jsme připraveni řešit škody s klienty po telefonu, jakmile to situace dovolí, a zajistit jim tak maximální komfort.

Pojištění, které klientům sjednáváme, kryje škody do plné výše, bez uplatnění podpojištění, takže by klienti měli být schopni svůj majetek obnovit.