Banka od vás k žádosti bude potřebovat určité doklady a dokumenty, obvykle následující:

 • Aktuálně platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
 • Dokumenty o vaší firmě či podnikání:


Klienti KB

Pokud máte na účtu předschválený limit, dokládáte pouze občanku. Limit počítáme na základě vašich obratů na účtu.

Pokud žádáte o částku, na kterou vaše obraty nestačí, budeme od vás potřebovat:

 • Přiznání k dani z příjmů za poslední ukončené účetní období

 • Doklad o úhradě daně z příjmu

 • Účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, zprávu auditora za poslední jedno ukončené účetní období

 • Aktuální výkazy (účetní výkazy ke konci ukončeného čtvrtletí v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty)


Zatím nejste naším klientem

Budeme potřebovat dodat:

 • Přiznání k dani z příjmů za poslední ukončené účetní období

 • Doklad o úhradě daně z příjmu

 • Účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, zprávu auditora za poslední dvě ukončená účetní období

 • Aktuální výkazy (účetní výkazy ke konci ukončeného čtvrtletí v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty)

 • Alespoň 3 měsíční výpisy z běžného účtu vedeného u vaší hlavní banky


Další dokumenty, které si banka může vyžádat:

 • Zpráva z auditu (pokud vaše firma audit dělá nebo auditu podléhá) – pokud jste naším klientem, stačí poslední zpráva z auditu, v opačném případě potřebujeme zprávy z auditu za poslední dva roky
 • Potvrzení o bezdlužnosti – potvrzení o zaplacení sociálního a zdravotního pojištění, o které si zažádáte na příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, kam vaše firma spadá
 • Doplňující údaje k finančním výkazům, např. rozbor pohledávek a závazků


Co dokládat nemusíte

 • Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, banka si ho stáhne sama