Za jak dlouho musím dorovnat povolený debet?

Rychlá
pomoc

Do 360 dnů u standardního
povoleného debetu.

Lhůta se počítá ode dne
čerpání debetu.

Další informace

Úroky se odečítají z vašeho běžného účtu, vždy poslední den v měsíci.
Kdykoli můžete debet splatit celý, nebo jeho část.

Když se něco stane

Nebojte se nám dát vědět, když nebudete moci splácet. Vyhnete se tak placení úroků navíc, odstoupení od smlouvy nebo automatickému dorovnání splátek z vašich jiných účtů.


Aktualizováno: 13. 04. 2018