• Dětské životní pojištění Brouček

  Investiční životní pojištění s možností zajímavého zhodnocení, které zajistí Vaše dítě do budoucna.

Jistota

Zajistěte Vaše dítě pro případ nenadálé události.

Na míru

Vybírejte mezi spořicí a ochrannou variantou pojištění.

Zhodnocení

Ovlivňujte výnos volbou vlastní investiční strategie.

Bezpečí

Připojistěte sebe i dítě pro případ úrazu či hospitalizace.

Proč KB?

Využijte pomoc

K ochranné variantě pojištění získáte asistenční služby.

Získejte garanci

Garantovaná sazba minimálního zhodnocení naspořených prostředků.

Odměňte se

Za uzavření smlouvy dárek zdarma.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Dětské životní pojištění Brouček

 • jedná se o investiční životní pojištění pro děti
 • součástí je pojištění pro případ smrti a dožití dospělého
 • dále máte možnost sjednání úrazového připojištěnía připojištění hospitalizace dítěte i dospělého
 • můžete volit ze dvou variant pojištění: spořicí a ochranné
 • zajistíte finanční prostředky pro dítě v případě nenadálých událostí
 • získáváte garanci kontinuity spoření a pojištění v nepříznivých životních situacích – v případě plné invalidity nebo smrti pojištěného dospělého platí pojistné v plné výši pojišťovna
 • poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna a.s.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • dětské životní pojištění Brouček kryje rizika:
  • smrt dospěléhopojištěného
  • plnou invaliditu dospěléhopojištěného
 • připojištění úrazu kryje rizika:
  • poškození úrazem dítěte i dospělého
  • trvalé následky úrazu dítěte i dospělého
  • smrt dospělého úrazem
 • připojištění pro případ hospitalizace v ČR i státech EU formou výplaty denního odškodného pro dítě i dospělého (vztahuje se i na porod)
 • garantovaná sazba minimálního zhodnocení u Fondu s garantovaným zhodnocením
 • možnost ovlivnit výši dosaženého výnosu z pojištění volbou vhodné investiční strategie

Pro koho lze sjednat

Pojištění je možné založit dětem od narození do 14 let.

Právní vztah

Mezi pojištěným dítětem a dospělým pojistníkem není vyžadován právní vztah.

Podmínky pro získání

Žadatel o produkt musí být občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem či povolením k pobytu v ČR.

Dětské konto Beruška

Účet pro děti od narození do 15 let - od 8 let s vlastní kartou.

Detail

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Důležité upozornění

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Upozornění pro US osoby

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.