• Vital Invest – investiční strategie Exclusive

  Investiční životní pojištění s jednorázovým pojistným, které zajímavě zhodnotí Vaše prostředky.

Chytře

Získejte přístup k prémiovému fondu Amundi Global Perspectives.

Pro jistotu

Využijte možnost sjednání komplexního úrazového pojištění.

Peníze kdykoliv

Disponujte s uhrazeným pojistným formou mimořádných výběrů.

Rychlé plnění

Určete osobu, která získá plnění bez dědického řízení.

Proč KB?

Řekněte si

K Vašim požadavkům přistupujeme individuálně.

Chraňte se

Vás i Vaše blízké zabezpečíme pro případ nepříznivých životních událostí.

Zhodnocujte

Zajistíme zajímavé zhodnocení Vašich volných prostředků.

Vital Invest – investiční strategie Exclusive

 • jedná se o investiční životní pojištění s možností zajímavého zhodnocení vložených finančních prostředků
 • nabízí možnost určit osobu, která pojistné plnění obdrží bez dědického řízení
 • uzavírá se minimálně na 5 let
 • umožňuje kdykoliv v průběhu trvání smlouvy složit mimořádné pojistné v minimální výši 100 000 Kč bez sankčních poplatků
 • nabízí přístup k prémiovému fondu Amundi Global Perspectives
 • dává možnost disponovat se zaplaceným pojistným formou jednorázových výběrů v minimální výši 5000 Kč – výběr je možný kdykoliv po dvou měsících
 • Vital Invest umožňuje výběr ze 4 variant pojistné ochrany pro případ úmrtí
 • nabízí také možnost sjednání komplexního úrazového připojištění až na 1 mil. Kč obsahující krytí rizika úmrtí následkem úrazu, trvalých následků úrazu či poškození úrazem
 • produkt je vhodný zejména pro ty, kteří:
  • chtějí zhodnotit volné finanční prostředky za nadstandardních podmínek
  • uvažují o dlouhodobé investici s možností získat zajímavý výnos
  • chtějí chránit sebe i své blízké pro případ nečekaných životních událostí
  • vyžadují přístup ke svým penězům

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • strategie Exclusive v různém poměru kombinuje fondy řízené Investiční kapitálovou společností Komerční banky a fond Amundi Global Perspectives
 • na základě Vašich očekávání a zkušeností sami rozhodnete o rozložení své investice
 • strategie Exclusive je určena klientům, kteří chtějí jednorázově investovat minimálně 1 000 000 Kč

Co je pro Vás důležité

 • rizikovost investice se mění dle poměru otevřeného podílového fondu ve zvolené strategii
 • zhodnocení prostředků není garantované a závisí na vývoji hodnoty podílové jednotky prémiového fondu Amundi Global Perspectives a ostatních fondů ve strategii

Minimální vklad

Minimální výše vkladu je 1 milion Kč.

Dědická daň

Výplata pojistného plnění není předmětem dědické daně a je osvobozena od daně z příjmu.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Důležité upozornění

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Upozornění pro US osoby

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.