• Vital Invest

  Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, které nabízí zajímavé zhodnocení úspor.

Zhodnocení

Zhodnoťte prostředky s našimi fondy.

Pojištění

Chraňte sebe i své blízké pro případ nepříznivé události.

Daňové výhody

Odečtěte si až 24 000 Kč ročně od daňového základu.

Flexibilita

Libovolně měňte zaměření produktu (investice vs. pojištění).

Proč KB?

Aktivně rozhodujte

Produkt pro ty, kdo chtějí aktivně rozhodovat o svých investicích.

Volte strategii

Na výběr máte řadu fondů vhodných pro různé investiční strategie.

Získejte záruku

Součástí produktu je záruka návratnosti investic pro pozůstalé.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Vital Invest

 • jedná se o investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, které Vám umožní ochránit sebe i blízké před nepříznivými událostmi a zároveň zajímavým způsobem zhodnotit své úspory
 • volíte si vlastní investiční strategii výběrem z pěti nabízených fondů:
  • Fond s garantovaným zhodnocením
  • Amundi CR Dluhopisový PLUS (dluhopisový fond)
  • Amundi CR Balancovaný – dynamický (smíšený fond)
  • KB PSA 4 Popular (smíšený fond)
  • KB PSA 5D – Popular A – od 22. 4. 2015 (akciový fond)
 • tyto fondy můžete kombinovat a dosáhnout tak optimálního výnosu
 • konzervativní klienti mohou část prostředků vložit do garantovaného fondu
 • zvolenou strategii je možné v průběhu pojištění kdykoliv změnit
 • Vital Invest nabízí
  • 4 varianty rozsahu pojistné ochrany pro případ smrti – pro zajištění nejbližších
  • sjednání komplexního úrazového připojištění až na 1 mil. Kč, které obsahuje krytí následujících rizik:
   • smrt následkem úrazu
   • trvalé následky úrazu
   • poškození úrazem
  • záruka návratnosti investice  v případě úmrtí
   • v případě pojistné události obdrží oprávněné osoby pojistnou částku pro případ úmrtí ve sjednané výši
   • dále bude vyplacena vyšší z částek – aktuální hodnota vložených prostředků k datu úmrtí nebo dosud zaplacené pojistné (investovaná část)

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Fond s garantovaným zhodnocením
  • k vyhlášené garantované úrokové míře je vždy na počátku dalšího roku připočten podíl na zisku
  • aktuální garantovaná úroková sazba pro rok 2017:
   • 1,1 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro smlouvy uzavřené v roce 2017
   • 0,5 % p.a. ve Fondu s garantovaným zhodnocením pro stávající smlouvy. Při splnění podmínky investice i do dalších fondů je možnost získání bonusu ke garantované sazbě ve výši až 0,3 % p.a.

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a. s.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Důležité upozornění

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Upozornění pro US osoby

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.