• Vital Premium

  Nadstandardní životní pojištění s jednorázovým pojistným, které zajímavě zhodnotí Vaše finance.

Bez dotazníku

Pojistěte se bez dokládání Vašeho zdravotního stavu.

Peníze kdykoliv

Mějte své peníze kdykoliv k dispozici pro mimořádné výběry.

Ochrana

Zajistěte své nejbližší pro případ nečekané události.

Rychlé plnění

Určete osobu, která získá plnění bez dědického řízení.

Proč KB?

Čerpejte důchod

Unikátní možnost nastavit pravidelné výběry části pojistného.

Bez daně

Pojistné plnění není předmětem dědické daně a daně z příjmů.

Zajistěte rodinu

Navýšení pojistného plnění v případě smrti pojištěného.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Vital Premium

 • spořicí životní pojištění s nadstandardním zhodnocením vložených prostředků
 • pojistné v minimální výši 100 tis. EUR (popř. USD) platíte jednorázově – tyto prostředky máte kdykoliv k dispozici
 • máte možnost jednorázových výběrů i unikátních výběrů v pravidelných měsíčních či čtvrtletních intervalech
 • v případě dožití Vám vyplatíme předem sjednanou pojistnou částku včetně podílů na zisku
 • v případě úmrtí pojištěného obdrží předem určená osoba navýšené pojistné plnění bez dědického řízení
 • pojistné plnění se vyplácí do 2 týdnů od dodání všech potřebných dokladů

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • pro rok 2017 garantuje Komerční pojišťovna minimální zhodnocení ve výši 1,0 % p. a. (EUR), resp. 1,4 % p. a. (USD)
 • začátkem každého roku oznámí pojišťovna minimální celkové zhodnocení pro daný rok obsahující očekávané podíly na zisku
 • na konci každého roku je vyhlášeno celkové zhodnocení pro uplynulý rok obsahující případné další podíly na zisku
 • pojistná doba činí minimálně pět let
 • mimořádné pojistné v minimální výši 5 000 EUR (USD) lze zaplatit kdykoliv v průběhu trvání smlouvy
 • minimální výše jednorázových i pravidelných mimořádných výběru činí 2 000 EUR (USD)
 • pojistné plnění není předmětem dědické daně a je osvobozeno od daně z příjmů

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail

Důležité upozornění

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Komerční banka, a. s. nesmí ze zákona poskytovat právní a daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Komerční banka, a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajícímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Zaměstnanci Komerční banky, a.s. a dalších společností tvořících s ní koncern nebo osoby jim blízké, včetně autorů tohoto dokumentu, mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Komerční banka, a.s. a společnosti tvořící s ní koncern nejsou tímto dokumentem vázáni při poskytování investičních služeb svým klientům.

Tento dokument je vydán Komerční bankou, a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.

Upozornění pro US osoby

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.