• Komoditní forward

  Produkt zajišťující riziko změn tržních cen komodit.

Zajištění

Zajistěte se před výraznou změnou ceny konkrétní komodity.

Variabilně

Vyberte si modifikaci, která odpovídá Vašim potřebám.

Jednoduše

Uzavřete obchod s dealerem telefonicky odkudkoli.

Přehledně

Mějte obchody pod kontrolou díky zasílaným konfirmacím.

Proč KB?

Obchodujte individuálně

Každou transakci domluvíte s dealerem Klientských obchodů.

Nechte si poradit

Kdykoli můžete využít bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne vhodný přístup a poskytne podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Máte zájem o tento produkt? Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat za účelem sjednání osobní schůzky.

Na pobočce

Nechcete ztrácet čas vyplňováním formuláře? Kontaktujte svého bankovního poradce nebo zavolejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Zavolejte mi

Co je Komoditní forward

 • jedná se o způsob zajištění komoditního rizika spojeného s vývojem ceny konkrétní komodity
 • forwardová cena komodity je porovnána s uzavírací cenou komodity zveřejněnou v datech dohodnutých při sjednání obchodu – obvykle konec referenčního období
 • rozdíl cen na dané množství komodit je hrazen stranou v nevýhodné pozici obvykle 2-5 pracovních dní po konci referenčního období
 • vypořádání obchodů je vždy finanční, nikoli fyzické
 • výše vypořádání za dané referenční období:  PA = NA * abs(CSP – P), kde:
  • PA – výše vypořádání
  • NA – sjednané množství komodity
  • CSP – uzavírací cena (Cash Settlement Price)
  • P – dohodnutá pevná cena

Komoditní forward

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • možné modifikace
  • Quanto:
   • modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání
  • Basket:
   • modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit
  • Odložený fixing pevné ceny:
   • modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny známa v den sjednání obchodu
   • hodnota pevné ceny je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu budoucího období
 • v průběhu trvání komoditního forwardu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
  • při předčasném ukončení komoditního forwardu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
 • možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu mohla způsobit vážné finanční problémy)