• Komoditní opce

  Zajištění komoditního rizika s možností participace v případě pozitivního vývoje cen komodit.

Zajištění

Zajistěte své obchody před nežádoucí změnou cen komodit.

Variabilně

Sjednejte si zajištění šité na míru.

Přehledně

Mějte obchody pod kontrolou díky konfirmacím.

Výhodně

Zajistěte se a zároveň profitujte z opačného vývoje cen.

Proč KB?

Obchodujte individuálně

Každou transakci domluvíte telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Přizpůsobte si produkt

Využijte variabilnost a možnosti produktu.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne vhodnou strategii a poskytne podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Komoditní opce

 • představuje právo k nákupu nebo prodeji definovaného instrumentu za dohodnutou cenu a k dohodnutým datům
 • za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémium, které je standardně placeno 2 pracovní dny po sjednání obchodu
 • instrumentem se rozumí směna plateb ze sjednané pevné ceny komodity za platby odvislé od aktuální ceny či průměru cen referenční komodity
 • je určena klientům, kteří požadují zajištění komoditního rizika vyplývajícího z možného negativního vývoje ceny konkrétní komodity a kteří zároveň požadují možnost profitovat na opačném vývoji
 • jde o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího jsou omezeny na platbu prémia (po inkasu premia nemá prodávající spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko)
 • vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické
 • kupujícím může být i méně bonitní subjekt

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Typy komoditních opcí:
  • Cap
   • kupující si zajišťuje svou pozici vůči zvýšení ceny komodity
   • k plnění ze strany prodávajícího dochází, pokud překročí cena či průměr cen referenční komodity v den konce referenčního období sjednanou pevnou cap cenu
  • Floor
   • kupující si zajišťuje svou pozici vůči snížení ceny komodity
   • k plnění dochází, pokud klesne cena či průměr cen referenční komodity v den konce referenčního období pod sjednanou pevnou floor cenu
 • Další možné modifikace:
  • Quanto:
   • modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání
  • Basket:
   • modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit
  • Odložený fixing pevné ceny:
   • modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny známa v den sjednání obchodu
   • hodnota je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu určeného budoucího období
 • Vypořádání:
  • vypořádání je realizováno obvykle 2–5 pracovních dnů po skončení referenčních období, na základě uzavírací ceny uveřejňované v datech sjednaných při sjednání obchodu (obvykle konce referenčních období)
  • výše vypořádání, za dané referenční období: PA = NA × max(0, CSP - P), kde:
   • PA – výše vypořádání
   • NA – sjednané množství komodity
   • P – dohodnutá pevná cena
   • CSP – uzavírací cena (Cash Settlement Price), případně průměrná cena dle dohody

   Komoditní opce – varianta vypořádání

   Graf výše vypořádání na základě uzavírací ceny

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
 • nákup opce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej
 • maximální ztráta při nákupu opce je omezena uhrazeným prémiem
 • při prodeji opce je riziko významně vyšší, ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium, riziko je teoreticky neomezené
 • prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového instrumentu
 • pokud je opce uplatněna, prodávající opce se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být i výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)

Komu je určena

Fyzickým a právnickým osobám, tuzemcům i cizozemcům.

Účel

Komoditní opce slouží k zajištění před nežádoucím vývojem cen komodit.