• Komoditní swap

  Řešení pro zajištění komoditního rizika vyplývajícího z možného nežádoucího vývoje cen komodity.

Zajištění

Zajistěte svůj obchod před výraznou změnou cen komodit.

Podle potřeb

Vyberte si z více modifikací produktu.

Konfirmace

Mějte parametry svých uzavřených obchodů pod kontrolou.

Jednoduše

Uzavřete obchod po telefonu s dealerem Klientských obchodů.

Proč KB?

Neriskujte

Pomůžeme Vám zvolit vhodný typ zajištění.

Nechte si poradit

Kdykoli můžete využít bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Zavolejte nám

Obchod můžete přes telefon uzavřít odkudkoliv.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Komoditní swap

 • jedná se o řešení pro klienty, kteří chtějí zajistit svůj obchod před nežádoucí změnou cen komodit na trhu
 • předem sjednaná pevná forwardová cena komodity je v průběhu referenčního období porovnána s denními uzavíracími cenami nebo s oficiálním například tříměsíčním průměrem cen
 • 2 až 5 pracovních dnů po konci referenčního období je rozdíl cen za dané množství komodity hrazen stranou v nevýhodné pozici
 • vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické
 • vypořádání se počítá na základě vzorce PA = NA * abs(AVR – P), kde:
  • PA – výše vypořádání
  • NA – sjednané množství komodity
  • AVR – průměrná cena
  • P – dohodnutá pevná cena

Komoditní swap

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • kromě standardního typu produktu si můžete dále vybrat ze tří modifikací produktu:
  • Quanto:
   • modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání
  • Basket:
   • modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit
  • Odložený fixing pevné ceny:
   • modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny v den sjednání obchodu známá
   • hodnota je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu určeného budoucího období
 • předčasné ukončení komoditního swapu:
  • v průběhu trvání komoditního swapu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
  • při předčasném ukončení komoditního swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
 • možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu způsobila vážné finanční problémy)

Komu je určen

Fyzickým a právnickým osobám, tuzemcům i cizozemcům.

Účel

Komoditní swap slouží k zajištění před negativním vývojem cen komodit na trhu.