• Obchodování s emisními povolenkami

  Optimalizace počtu a struktury emisních povolenek.

Optimalizace

Optimalizujte množství a strukturu držených povolenek.

Odpovědnost

Přispějte ke snížení znečištění s využitím tržních principů.

Komfort

Uzavírejte obchody pohodlně po telefonu.

Konfirmace

Zkontrolujte parametry každého sjednaného obchodu.

Proč KB?

Obchodujte individuálně

Každou transakci domluvíte s dealerem Klientských obchodů.

Obchodujte kdekoli

Obchod uzavřete s dealerem telefonicky odkudkoli.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne strategii a poskytne podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Obchodování s emisními povolenkami

 • jedná se o instrument, který byl zaveden na základě tzv. Kjótského protokolu
 • cílem tohoto nástroje je na základě tržních principů snižovat celkový objem vypuštěných skleníkových plynů
 • jedna povolenka představuje právo vypustit jednu tunu ekvivalentu CO2
 • povolenky lze prodávat i nakupovat

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • KB Vám nabízí uzavření forwardového nákupu a prodeje s těmito typy povolenek nebo kreditů:
  • EUA
  • CER

Co je pro Vás důležité

Rizika obchodování s emisními povolenkami

 • Tržní riziko
  • riziko změny ceny obchodovaných povolenek v průběhu trvání obchodu
  • ceny povolenek mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím ztráty
  • Příklad tržního rizika obchodu
   Klient sjednal s bankou 1. 3. 2014 forwardový prodej (vypořádání 15. 3. 2015) 1000 ks povolenek, dohodnutá cena jedné povolenky je 5,50 EUR. V den vypořádání však byla aktuální tržní cena  povolenky 6,50 EUR. Klient zaznamenal ztrátu z tohoto forwardového prodeje v hodnotě 1000 EUR (banka mu zaplatí 5500 EUR, na trhu by aktuálně mohl prodat za 6500 EUR).
 • Riziko dodání
  • systém zúčtování povolenek neobsahuje žádnou záruku „dodání proti zaplacení“
  • povolenky jsou vypořádávány zvlášť v Rejstříku OTE a peníze jsou zasílány standardně prostřednictvím bankovních převodů na základě vystavené faktury
  • strana, která platí (nebo dodává) první, nese riziko, že druhá strana svůj závazek nesplní
 • Právní riziko
  • riziko spojené s právní jistotou systému emisních povolenek
  • je spojeno s eventuálním nebezpečím, že celý systém nastavený podle Kjótského protokolu bude zrušen bez dalších kompenzací pro účastníky systému
 • Měnové riziko
  • obchody s emisními povolenkami jsou obvykle denominovány v EUR, takže účetnictví rezidenta ČR je dáno nejen vývojem ceny povolenky, ale i vývojem kurzu CZK/EUR
 • Operační riziko
  • rizika spojená se vzájemným zasíláním daňových dokladů (faktur) –  v případě, že tyto doklady nejsou zaslány včas nebo nejsou v požadovaném rozsahu či kvalitě, hrozí rizika při komunikaci s finančním úřadem
  • problémy při administraci obchodu na účtu v OTE (komunikace s rejstříkem – zablokovaný účet v případě zapomenutých hesel, dočasně nepřístupný systém apod.)

Pro koho je určeno

Právnickým osobám – zejména provozovatelům zařízení, která jsou zdrojem znečištění.