• Měnové opce

  Produkt zajišťující měnové riziko a zároveň umožňující participovat na opačném vývoji kurzu, než proti kterému je klient zajištěn.

Zajištění

Zajistěte se proti měnovému riziku.

Profit

Zajistěte se a případně profitujte na opačném vývoji kurzu.

Řešení na míru

Navrhneme Vám vhodnou strategii a poskytneme podporu.

Variabilita

Vyberte si z mnoha možných kombinací produktu.

Proč KB?

Zavolejte

Jednotlivé obchody jsou uzavírány telefonicky s dealerem.

Kontrolujte

Obdržíte ke kontrole konfirmaci sjednaných parametrů obchodu.

Získejte

Získáte tým zkušených profesionálů, kteří tu jsou pro Vás.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Měnové opce

 • právo nákupu (call option) nebo prodeje (put option) daného množství jedné měny za druhou za předem dohodnutou cenu (cenu realizační) k dohodnutému datu (den expirace)
 • lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky
 • kupující call opce má právo, nikoliv povinnost, v den expirace opce rozhodnout, zda chce nakoupit instrument – prodávající má poté povinnost tento instrument prodat, a to v den expirace + 2 pracovní dny
 • kupující put opce má právo, nikoliv povinnost, v den expirace opce rozhodnout, zda chce daný instrument prodatprodávající této opce má poté povinnost tento instrument koupit, a to v den expirace + 2 pracovní dny
 • kupující opce platí prodávajícímu opční prémium

Typy měnových opcí

 • Standardní měnová opce
 • Americká měnová opce – na rozdíl od standardní (evropské) umožňuje částečné uplatnění kupujícím a to kdykoliv mezi počátečním datem a datem expirace
 • Binární měnová opce – kupující binární opce investuje částku X (prémium) v očekávání obdržení vyšší částky Y (nominální částka) při splnění definované podmínky související s vývojem referenčního směnného kurzu
  • definovanou podmínkou může být:
   • referenční směnný kurz dosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro In typ opce
   • referenční směnný kurz nedosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro Out typ opce
   • referenční směnný kurz dosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double In typ opce
   • referenční směnný kurz nedosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double Out typ opce
 • Bariérové měnové opce – kupující nese určitou míru rizika, které vyplývá z charakteru bariérových měnových opcí
 • Bariérové měnové opce se dělí na typ “knock in” a typ “knock out”
  • opce typu knock in se chovají stejně jako standardní měnové opce, jsou-li během své existence aktivovány
  • opce knock out se chovají jako standardní měnové opce, nejsou-li během své existence deaktivovány (pak zanikají)
 • bariérou je úroveň kurzu, při níž dochází ke vzniku účinnosti opce (aktivace) nebo k zániku účinnosti opce (deaktivace)

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z měnových transakcí jsou ovlivněny pohybem měnových kurzů
 • maximální ztráta kupujícího opce je omezena uhrazeným prémiem
 • při prodeji opce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu (ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium)
 • prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva
 • pokud je opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být i výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)
 • kupující bariérové opce podstupuje riziko, že jím nakoupená opce bude před datem expirace deaktivována (knock-out opce zanikne) nebo nebude aktivována (knock-in opce nevznikne)
Příklad rizika

Podívejte se na modelový příklad rizika Call opce

 • klient koupil od banky měnovou opci na nákup 1 mil. EUR/prodej CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc
 • sjednaný kurz 27,565, klient platí bance opční prémium 4 300 EUR
  • v den splatnosti opce je aktuální spotový kurz 26,565
  • klient opci nevyužije – jeho ztráta z uzavřeného obchodu je omezena zaplaceným prémiem 4 300 EUR
 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Podívejte se na modelový příklad rizika Put opce

 • klient prodal bance měnovou opci na prodej 1 mil. EUR/nákup CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc
 • sjednaný kurz 27,565, banka platí klientovi opční prémium 4 100 EUR
  • v den splatnosti opce je aktuální spotový kurz 26,565
  • banka opci využije – klient sice obdržel od banky prémium 4 100 EUR, ale jeho ztráta 1 mil. CZK výši prémia výrazně převyšuje
 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Komu je určeno

Fyzickým i právnickým osobám (binární opce pouze pro PO), tuzemcům i cizozemcům.

Účel produktu

Zajištění měnového rizika vyplývajícího z možného (z pohledu klienta) negativního vývoje konkrétního měnového páru.

Možné zhodnocení

Produkt zároveň umožňuje klientovi profitovat na opačném vývoji kurzu, než proti kterému je zajištěn.