• Měnové opční strategie

  Možnost realizace sady měnových forwardů za příznivější kurz, než je kurz obvyklý.

Nabídka kurzů

Vyberte si kteroukoli z měn v nabídce Komerční banky.

Nulové náklady

Realizujte měnové zajištění s nulovými počátečními náklady.

Příznivý kurz

Získejte možnost výhodnějšího kurzu při správně zvolené strategii.

Variabilita

Vyberte si z mnoha možných variant produktů.

Proč KB?

Zavolejte

Obchodovat můžete telefonicky z pohodlí domova či kanceláře.

Kontrolujte

Vždy obdržíte ke kontrole konfirmaci sjednaných parametrů obchodu.

Spolehněte se

Získejte k ruce tým zkušených profesionálů, na které je spoleh.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Měnové opční strategie

 • Měnové opční strategie Vám dávají šanci s nulovými počátečními náklady realizovat sadu měnových transakcí za příznivější kurz, než je kurz obvyklý

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Ratchet
  • výsledné právo či povinnost klienta směnit standardní či navýšený nominál obchodu a výsledný kurz směny závisejí na vývoji referenčního spotového kurzu, konkrétně na protnutí definovaných bariér
  • varianty výplaty:
   • nedosáhl-li spot do Data expirace daného referenčního období Úrovně 1, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za (pro klienta) nevýhodný Forwardový kurz 1
   • dosáhl-li spot do Data expirace daného referenčního období Úrovně 1, ale ne Úrovně 2, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za výhodný Forwardový kurz 2
   • dosáhl-li spot do Data expirace daného referenčního období Úrovně 2, ale ne Úrovně 3, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za velmi nevýhodný Forwardový kurz 3
   • dosáhl-li spot Úrovně 4, klient je povinen prodat navýšený nominál za Forwardový kurz 1 v Datech expirace všech zbývajících referenčních období
  • příklad:
   • klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
   • nominál obchodu: 1 mil. / 1,5 mil. EUR (navýšený)
   • data expirace: měsíčně od 20. 4. do 20. 10.
   • data vypořádání: 2 pracovní dny po datech expirace
   • datum splatnosti: 22. 10.
   • Úroveň 1 / Forwardový kurz 1: 27,000
   • Úroveň 2 / Forwardový kurz 2: 27,140
   • Úroveň 3 / Forwardový kurz 3: 27,290
   • Úroveň 4: 27,510

  Ratchet

  • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.
 • Extendible Structured Knock-In Forward
  • produkt umožňuje klientovi, za nulových počátečních nákladů, realizovat řadu měnových forwardů za výrazně příznivější kurz, než je kurz obvyklý
  • klient však až do data splatnosti jednotlivých měnových forwardů nezná výsledný kurz, směňovaný nominál, ani zda ke směně vůbec dojde
  • kritéria ovlivňující výsledný kurz, nominál a trvání obchodu:
   • výsledný kurz směny
    • je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě vyšší nebo rovné Participation kurzu nebo nižší nebo rovné Forward kurzu, klient prodává za Forward kurz
    • je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě pod Participation kurzem nebo nad Forward kurzem, na základě uzavřeného Extendible Structured Knock-In Forwardu nedojde k žádné směně
   • pákový efekt
    • je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě vyšší nebo rovné Participation kurzu, klient prodává plný nominál
    • je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě nižší nebo rovné Forward kurzu, klient prodává pouze určenou část nominálu
   •  právo prodloužit obchod o další období
    • je-li v první den daného prodloužitelného období splněna podmínka prodloužitelnosti, je obchod prodloužen o následující akumulační období (odsouhlasené parametry obchodu zůstávají platné)
  • příklad:
   • klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
   • klient bude v datech vypořádání akumulačních období směňovat buď za mírně výhodnější Forward kurz nebo za výrazně výhodnější Participation kurz
   • je sjednáno 8 akumulačních období, z nichž poslední 3 jsou tzv. „prodloužitelná“
   • zároveň je do konstrukce obchodu zakomponován tzv. „pákový efekt“ – pokud je vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý, pak je směňovaný nominál vyšší, než když je vývoj příznivý:
    • klient prodává 1,5 mil. EUR za Participační kurz, nachází-li se spot nad nebo na hodnotě Participation kurzu
    • klient prodává 1 mil. EUR za Forward kurz, nachází-li se spot pod nebo na hodnotě Forward kurzu
  • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.
 • Target akumulátor
  • klient získává výhodnější kurz než obvyklý – pokud je však vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý, pak je směňovaný nominál vyšší, než když je vývoj příznivý
  • klient do data splatnosti jednotlivých forwardů nezná přesný nominál, který bude směňován
  • dojde-li k naakumulování cílové částky, obchod končí, zbývající měnové forwardy nejsou vypořádány vůbec
  • negativní akumulace není obvykle brána v úvahu, akumulace je počítána jako Max (forwardový kurz – hodnota aktuálního fixingu referenčního směnného kurzu; 0)
  • cílová částka je obvykle ohraničena – dojde-li k ukončení z důvodu naakumulování cílové částky, forwardový kurz poslední směny bude upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky
  • modifikace produktu:
   • pákový efekt
    • nominální částka může být sjednána s pákovým efektem (jako v níže uvedeném příkladu)
    • klient prodává 100 % nominální částky, nachází-li se fixing EUR/CZK pod nebo na forwardovém kurzu
    • klient prodává 200 % nominální částky, nachází-li se fixing EUR/CZK nad forwardovým kurzem
   • negativní akumulace
    • do cílové částky je započítána i negativní akumulace
    • pokud by v níže uvedeném příkladu byla dohodnuta negativní akumulace, naakumulovaná částka by po třetím fixingu byla na hodnotě 920 000 CZK
   • proměnný forwardový kurz
    • hodnota forwardového kurzu se snižuje nebo zvyšuje v průběhu trvání obchodu tak, jak tomu je v níže uvedeném příkladu
   • prodloužitelnost
    • obchod může být sjednán jako prodloužitelný
    • jsou-li ve sjednaný Den rozhodný splněny podmínky prodloužitelnosti, obchod je prodloužen o identickou strukturu
  • forwardový kurz při dosažení cílové částky
   • neměnný – bez ohledu na to, o kolik byla cílová částka překročena, poslední směna se uskuteční za dohodnutý forwardový kurz
   • ohraničený s úpravou forwardového kurzu – forwardový kurz poslední směny po dosažení cílové částky je upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky
   • ohraničený s úpravou nominální částky – nominální částka poslední směny je po dosažení cílové částky upravena tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky, tj. Modifikovaná nominální částka = Nominální částka × (Naakumulovaná částka aktuální – Cílová částka) ÷ (Naakumulovaná částka aktuální – Naakumulovaná částka předchozí)
  • příklad
   • klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
   • data fixace: 29. 10., 28. 11., 19. 12., 29. 1., 27. 2., 27. 3.
   • forwardový kurz: 28,220; 27,820; 27,420; 27,020; 26,620; 26,220 (platné pro daná Data fixace)
   • data vypořádání: 2 obchodní dny po Datech fixace
   • cílová částka: 1 mil. CZK
   • nominální částka: 1 mil. / 2 mil. EUR
    • nachází-li se EUR/CZK spot v Datu fixace na hodnotě nižší nebo rovné Forwardovému kurzu pro příslušný Datum fixace, klient prodává 1 mil. EUR
    • nachází-li se EUR/CZK spot v Datu fixace na hodnotě vyšší než je Forwardový kurz pro příslušný Datum fixace, klient prodává 2 mil. EUR
   • možný výsledný výplatní scénář:
    • první fixace:
     • datum fixace 29. 10., datum vypořádání 31. 10.
     • aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 27,720
      • klient prodává 1 mil. EUR/CZK za 28,220
      • naakumulovaná částka je na úrovni 500 000 CZK
    • druhá fixace:
     • datum fixace 28. 11., datum vypořádání 30. 11.
     • aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 28,000
      • klient prodává 2 mil. EUR/CZK za 27,820
      • naakumulovaná částka zůstává na 500 000 CZK
    • třetí fixace:
     • datum fixace 19. 12., datum vypořádání 21. 12.
     • aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 26,820
      • naakumulovaná částka nyní překročila 1 mil. CZK o 100 000 CZK, čímž je obchod ukončen, další směny se neuskuteční
      • forwardový kurz poslední směny je upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky 1 mil. CZK, tj. klient prodává 1 mil. EUR/CZK za upravenou sazbu 27,320 (= 27,420 - 0,100)
  • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
 • teoreticky není zisk/ztráta omezena
 • v závislosti na sjednané opční struktuře klient do data splatnosti jednotlivých forwardů nemusí znát výsledný kurz, směňovaný nominál, ani zda ke směně vůbec dojde
 • klient sice získává výhodnější kurz, než je kurz obvyklý, na druhou stranu, pokud je vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý (měna, kterou kupující prodává posiluje), pak je obchod prodlužován o další směny a směňovaný nominál vyšší (u pákových struktur), než když je vývoj příznivý

Komu je určeno

Podnikatelům a právnickým osobám, tuzemcům i cizozemcům požadujícím zajištění měnového rizika.