• Cross currency swap

  Dohoda o výměně jistiny dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojených.

Jednoduše

Uzavřete obchod po telefonu s dealerem Klientských obchodů.

Podle potřeb

Vyberte si z více možných modifikací produktu.

Zajištění

Vyhněte se riziku spojenému s fluktuací úrokových sazeb.

Konfirmace

Mějte parametry svých uzavřených obchodů pod kontrolou.

Proč KB?

Zavolejte nám

Obchod můžete přes telefon uzavřít odkudkoliv.

Neriskujte

Pomůžeme Vám zvolit optimální strategii.

Nechte si poradit

Kdykoli můžete využít bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Cross currency swap (CCS)

 • jedná se o dohodu o výměně dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojených
 • strana A se zavazuje koupit od strany B peněžní prostředky v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to k pevně sjednanému datu
 • zároveň se strana A zavazuje ke zpětnému prodeji stejného množství peněžních prostředků v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to ve stejném kurzuk pevně sjednanému pozdějšímu datu, nejdéle však do uplynutí jednoho roku od uzavření obchodu
 • v průběhu obchodu si obě strany vzájemně platí úroky z měn, které si od sebe na začátku obchodu nakoupily
 • zafixování pohyblivé úrokové sazby a jejímu porovnání se sazbou pevnou (u typu fixed to float CCS) nebo k zafixování dvou pohyblivých sazeb (u typu float to float CCS) dochází dva pracovní dny před začátkem jednotlivých úročících období
 • na konci úročících období dojde k vypořádání obchodu

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • zrušení Cross currency swapu:
  • protistrany se mohou v průběhu obchodu dohodnout na zrušení swapu
  • při zrušení úrokového swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a ke zrušení celé transakce a všech budoucích závazků – platby úroků realizované před dnem zrušení swapu se nevrací
  • k datu zrušení Cross currency swapu se zúčastněné strany dohodnou na ceně, za kterou jsou oba ochotni od transakce odstoupit
  • strana, která je v nevýhodné (ztrátové) pozici, zaplatí druhé straně dohodnutou částku (tržní cenu swapu) valutou spot a swapový obchod zruší
  • pokud ke zrušení swapu nedošlo ke dni vyrovnání úrokových splátek, je nevypořádaný rozdíl z dosud zúčtovaných nákladových a výnosových úroků ze zrušeného swapu obsažen v tržní ceně swapu

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z úrokových transakcí je ovlivněn pohybem úrokových sazeb
 • možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého úročícího období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená swapová úroková platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
  • zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu mohla způsobit vážné finanční problémy

Komu je určen

Fyzickým a právnickým osobám, tuzemcům i cizozemcům.

Účel

Cross Currency Swap slouží k zajištění úrokového a měnového rizika spojeného s vývojem na trhu.