• Forward Rate Agreement (FRA)

  Zajištění před nepříznivým vývojem úrokových sazeb u termínovaných vkladů nebo úvěrů.

Pro jistotu

Zajistěte se před nepříznivým vývojem úrokových sazeb.

Jednoduše

Uzavírejte obchody telefonicky přímo s dealerem obchodů.

Přehledně

Mějte obchody pod kontrolou – vždy obdržíte konfirmaci s parametry obchodu.

Chytře

Využívejte služeb zkušených profesionálů, dobře Vám poradí.

Proč KB?

Poraďte se

Tým specialistů KB Vám navrhne vhodnou strategii a poskytne podporu.

Mějte jistotu

Zjistěte si výši úrokových nákladů.

Zeptejte se

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na Infolince KB 800 521 521.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Forward Rate Agreement (FRA)

 • jedná se o smlouvu mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý úvěr nebo termínovaný vklad ve sjednaném budoucím časovém období
 • pomocí FRA je možno zafixovat dopředu úrokovou sazbu, za kterou si bude klient půjčovat nebo kterou chce klient obdržet a zajistit se tak proti úrokovému riziku
 • nominální hodnota FRA slouží pouze pro odvození výše plnění vyplývajícího z FRA obchodu, nedochází k výměně nominálních hodnot
 • mezi smluvními stranami nedochází k poskytnutí úvěru případně přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu (FRA sazba) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu v budoucím sjednaném časovém období
 • kupující FRA je vždy v pozici kupujícího pevné FRA úrokové sazby
 • dva pracovní dny před začátkem úročícího období dojde k zafixování referenční sazby a jejímu porovnání s pevnou FRA sazbou
 • na počátku úročícího období dojde k vypořádání jedním peněžním tokem, kde platbu provádí strana v nevýhodné pozici
 • částka platby je rovna diskontovanému rozdílu mezi pevnou FRA sazbou a hodnotou fixingu referenční úrokové sazby, vztaženého k nominálu a příslušné délce úročícího období

FRA „6 na 9“ - období na 6 měsíců ode dne uzavření FRA dohody, trvá 3 měsíce. Neboli: dnes se sjedná úroková sazba na tříměsíční depozitum, jehož úročení započne za šest měsíců.

Výše plnění, kdy referenční sazba > FRA sazba (1. 3. uzavřeno FRA 3×6)

Výše plnění kdy referenční sazba > FRA sazba (1.3. uzavřeno FRA 3×6)

Výše plnění kdy referenční sazba < FRA sazba (1.3. uzavřeno FRA 6×12)

Výše plnění kdy referenční sazba < FRA sazba (1.3. uzavřeno FRA 6×12)

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • v praxi jsou určité charakteristiky (objem, druh referenční úrokové sazby a splatnost) obvyklé a pro ty existuje likvidní trh
 • dohoda o FRA obsahuje následující údaje:
  • dohodnutá úroková sazba
  • úrokové období (FRA období)
  • počátek úrokového období, tj. den v budoucnosti, od kterého je vklad úročen
  • nominální částka, tj. výše vkladu
  • tržní úroková sazba, která při plnění FRA v budoucnu slouží jako referenční sazba (obvykle se používá sazba LIBOR)
 • úrokové období u FRA se určuje dvěma lhůtami, které udávají časovou vzdálenost ode dne uzavření obchodu:
  • do začátku FRA období
  • do konce FRA období

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
 • možná ztráta je dána tím, že se klient dostane do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená úroková platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
  • zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy