• Úroková opce

  Zajištění rizika při vzestupu nebo poklesu úrokových měr s možností profitovat z příznivého vývoje.

Jistota

Zajistěte se před nežádoucím vývojem úrokových sazeb.

Profit

Zajistěte se a případně profitujte na opačném vývoji kurzu.

Řešení na míru

Navrhneme Vám vhodnou strategii a poskytneme podporu.

Jednoduše

Uzavřete obchod telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Proč KB?

Mějte přehled

Zašleme Vám ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu.

Vyberte si

Můžete si zvolit druh opce, který bude odpovídat Vašim potřebám.

Spolehněte se

Budete mít po ruce tým zkušených profesionálů, na jejichž úsudek je spoleh.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Úroková opce

 • opce umožňuje zajistit závazky či pohledávky proti nečekanému pohybu úrokových sazeb – v případě opačného vývoje sazeb lze na vývoji profitovat
 • představuje právo (nikoli povinnost) nákupu nebo prodeje definovaného instrumentu k dohodnutým datům. Instrumentem se v případě úrokové opce rozumí směna plateb ze sjednané pevné sazby za platby z určené referenční úrokové sazby
 • jedná se o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího opce jsou omezeny na platbu prémie
 • prodávající nemá spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko po inkasu prémie
 • kupujícím může být i méně bonitní subjekt
 • k uplatnění opce dochází automaticky, je-li kupující opce v pozici příjemce plnění od prodávajícího opce
 • plnění není obvykle vázáno na jedno období, ale na několik po sobě se opakujících období
 • prémium je standardně vypláceno 2 pracovní dny po sjednání obchodu
 • splatnost obchodu se obvykle pohybuje od 1 do 5 let
 • úrokové období je nejčastěji sjednáno na 3 měsíce, může ale trvat 1 nebo 6 měsíců

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Základními typy nabízených opcí jsou Cap a Floor:
  • Cap:
   • jedná se o řadu kupních opcí na úrokovou míru evropského typu
   • kupující si zajišťuje svou pozici vůči zvýšení sazeb (má-li např. pohyblivě úročený úvěr)
   • k plnění dochází, překročí-li referenční úroková sazba v rozhodný den sjednanou Cap sazbu
   • pro výši plnění je určující, kde leží referenční úroková sazba v rozhodných dnech, kterými jsou vždy začátky úrokových období
   • plnění probíhá až následně po úrokovém období, k němuž se vztahuje

   Úroková opce – Cap

  • Floor:
   • je tvořen řadou prodejních opcí na úrokovou míru evropského typu
   • kupující si zajišťuje svou pozici vůči snížení sazeb (má-li např. pohyblivě úročené depozitum)
   • jde o protiklad k typu Cap
   • k plnění dochází, klesne-li referenční úroková sazba v rozhodný den pod sjednanou Floor sazbu
   • pro výši plnění je určující, kde leží referenční úroková sazba v rozhodných dnech, kterými jsou vždy začátky úrokových období
   • plnění probíhá až následně po úrokovém období, k němuž se vztahuje

   Úroková opce – Floor

  • Collar:
   • kupující Collar je v pozici kupujícího Cap a současně prodávajícího Floor
   • sazba Cap je vyšší než sazba Floor (kdyby se obě sazby rovnaly, vznikl by úrokový swap)
   • kupující Collar obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vystoupí nad Cap sazbu
   • kupující Collar poskytuje plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den klesne pod Floor sazbu
   • kupující Collar zajišťuje své proměnlivě úročené závazky stejně jako kupující Cap - kupující Collar platí menší prémii, protože platí cap prémii, ale dostává floor prémii
   • prodávající Collar zajišťuje své proměnlivě úročené pohledávky, stejně jako kupující Floor - prodávající Collar platí menší prémii, protože platí floor prémii, ale dostává cap prémii

   Úroková opce – Collar

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
 • dojde-li k pohybu ceny podkladového aktiva proti kupujícímu opce, právo je automaticky nevyužito
 • maximální ztráta kupujícího opce je omezena uhrazeným prémiem
 • při prodeji opce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu
 • ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium
 • pokud je opce uplatněna, prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, i když tržní cena už může být vzdálena ceně realizační
 • vlastní-li klient již pokladové aktivum, k jehož prodeji se zavázal, riziko je nižší; nevlastní-li klient pokladové aktivum, riziko může být neomezené
 • prodej úrokové opce je vhodný pouze pro zkušené investory
 • zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Komu je určena

Klientům, kteří požadují zajištění úrokového rizika před nežádoucím vývojem úrokových sazeb.