• Úroková swapce

  Právo ke vstupu do úrokového swapu k určitému budoucímu dni.

Jednoduše

Uzavřete obchod po telefonu s dealerem Klientských obchodů.

Konfirmace

Mějte parametry svých uzavřených obchodů pod kontrolou.

Zajištění

Zajistěte se před nežádoucí změnou úrokové sazby.

Variabilně

Vybírejte typ úrokové swapce podle svých potřeb.

Proč KB?

Obchodujte individuálně

Každou transakci domluvíte s dealerem Klientských obchodů.

Obchodujte kdekoli

Obchod uzavřete s dealerem telefonicky odkudkoli.

Obchodujte profesionálně

Tým specialistů KB Vám navrhne vhodnou strategii a poskytne podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Úroková swapce

 • Představuje právo vstoupit do úrokového swapu k domluvenému budoucímu dni a zajistit se tak proti negativnímu vývoji úrokových sazeb
 • Kupující swapce získá právo (nikoli závazek) sjednat úrokový swap a za toto právo zaplatí prodávajícímu opční prémium
 • Zajištění formou úrokové swapce je využíváno v situaci, kdy není jisté, zda klientovi pohyblivě úročený závazek nakonec vznikne
 • Jedná se o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího jsou omezeny na platbu prémia (prodávající nemá spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko po inkasu prémia)
 • Motivem prodávajícího swapce je získání prémia, kupujícím může být i méně bonitní subjekt
 • Parametry swapu jsou předem sjednány – nominál, směňované úrokové platby, kalkulační období, splatnost
 • Je-li strike swapce (poměr pevné a pohyblivé sazby) příznivější než tržní swapová sazba, pak bude swapce uplatněna
 • Umožňuje využít aktuální výše úrokových sazeb pro očekávaný možný úrokový závazek či pohledávku, jejíž uskutečnění není jisté

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Swapce se dle typu opčního práva dělí na call swapce (reciever swapce) a put swapce (payer swapce):
  • Call swapce dává kupujícímu právo k uzavření swapu, na jehož základě bude kupující platit pohyblivou sazbu a obdrží sazbu pevnou. Majitel zajišťuje svou pohyblivě úročenou investici.
  • Put swapce dává kupujícímu právo k uzavření swapu, na jehož základě bude kupující platit pevnou sazbu a obdrží sazbu pohyblivou. Majitel se zajišťuje proti nárůstu úrokových sazeb.

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb.
 • Nákup swapce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej – dojde-li k pohybu ceny podkladového aktiva proti kupujícímu swapce, právo je automaticky nevyužito.
 • Maximální ztráta kupujícího swapce je omezena uhrazeným prémiem.
 • Při prodeji swapce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu – ztráta prodávajícího swapce může významně převyšovat obdržené prémium, teoreticky může být riziko neomezené.
 • Pokud je swapce uplatněna, prodávající swapce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva (představovaným poměrem definovaných úrokových sazeb) i v situaci, kdy už může být tržní cena vzdálená ceně realizační.
 • Vlastní-li klient pokladové aktivum, k jehož prodeji se zavázal, riziko je nižší, a naopak, pokud klient pokladové aktivum nevlastní, riziko může být neomezené.
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane do nevýhodné pozice – jím hrazená swapová úroková platba bude mít vyšší hodnotu než platba hrazená bankou.
  • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb.
  • Pokud byl obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient ztrátu chápe jako náklad za zajištění.
  • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy.
 • Prodej swapce je vhodný pouze pro zkušené investory.

Příklad rizika

Podívejte se na modelový příklad rizika:

 • klient očekává možný úrokový závazek, v rámci kterého by platil pohyblivou sazbu
 • je vystaven nejistotě uskutečnění se závazku a následně i riziku nárůstu pohyblivé sazby
 • kupuje tedy Put swapci, která mu dává právo k uzavření swapu, na základě kterého bude platit bance pevnou sazbu a obdrží sazbu pohyblivou
  • jsou-li v den expirace opce sjednané parametry podkladového úrokového swapu pro něj nevýhodné (hodnota úrokového swapu je z jeho pohledu záporná), klient swapci neuplatní
  • jeho jediným nákladem je uhrazené prémium
  • nedojde-li k očekávanému úrokovému závazku a hodnota podkladového úrokového swapu je z pohledu kupujícího swapce (klienta) záporná, klient swapci neuplatní
  • v situaci, kdy sice nedojde k očekávanému úrokovému závazku, ale hodnota podkladového úrokového swapu je z pohledu kupujícího swapce kladná, kupující swapci uplatní, aby následně předčasně ukončil úrokový swap a vyinkasoval jeho tržní hodnotu
  • vstoupí-li klient do podkladového úrokového swapu (uplatní-li swapci), pak zisk nebo ztráta z transakce budou ovlivněny pohybem úrokových sazeb