• Úrokový swap (IRS)

  Řešení pro zajištění úrokového rizika vyplývajícího z nežádoucího vývoje konkrétní úrokové sazby.

Zajištění

Vyhněte se riziku spojenému s fluktuací úrokových sazeb.

Podle potřeb

Vyberte si z různých modifikací produktu.

Jednoduše

Uzavřete obchod telefonicky s dealerem Klientských obchodů.

Konfirmace

Kontrolujte parametry všech sjednaných obchodů.

Proč KB?

Zavolejte nám

Obchod můžete odkudkoliv uzavřít po telefonu.

Neriskujte

Tým specialistů KB Vám pomůže zvolit vhodný přístup.

Nechte si poradit

Kdykoli můžete využít bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Úrokový swap

 • Úrokový swap (IRS – Interest Rate Swap) je dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé úrokové báze
 • strana A se zavazuje zaplatit straně B dohodnutý pevný úrok, současně se strana B zavazuje zaplatit straně A dohodnutý pohyblivý úrok
 • úrokové platby jsou odvozeny od sjednané jistiny, sjednané úrokové sazby, za sjednané období a ke sjednaným datům splatnosti
 • zafixování pohyblivé úrokové sazby a jejímu porovnání se sazbou pevnou dochází dva pracovní dny před začátkem jednotlivých úročících období
 • na konci jednotlivých úročících období dojde k vypořádání jedním peněžním tokem
 • platbu provádí strana, jejíž swapová úroková platba má vyšší hodnotu, a to ve výši rozdílu vzájemných směňovaných úrokových plateb

Úrokový swap

 • Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • můžete si navíc vybrat z následujících modifikací produktu, např.:
  • Amortizovaný IRS
   • nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je v průběhu kontraktu snižována předem specifikovaným způsobem
  • Step up IRS
   • nominální hodnota, ze které jsou vypočítány úroky, je v průběhu kontraktu zvyšována předem specifikovaným způsobem
 • zrušení úrokového swapu:
  • obchodní partneři se mohou v průběhu obchodu dohodnout na zrušení swapu
  • při zrušení úrokového swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a ke zrušení celé transakce a všech budoucích závazků – platby úroků realizované před dnem zrušení swapu se nevracejí
  • k datu zrušení úrokového swapu se zúčastněné strany dohodnou na ceně, za kterou jsou oba ochotni od transakce odstoupit
  • strana, která je v nevýhodné (ztrátové) pozici, zaplatí druhé straně dohodnutou částku (tržní cenu swapu) valutou spot a swapový obchod zruší
  • pokud ke zrušení swapu nedošlo ke dni vyrovnání úrokových splátek, je nevypořádaný rozdíl z dosud zúčtovaných nákladových a výnosových úroků ze zrušeného swapu obsažen v tržní ceně swapu

Co je pro Vás důležité

Rizika

 • zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
 • možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého úročícího období do nevýhodné pozice – jím hrazená swapová úroková platba má vyšší hodnotu než platba hrazená bankou
  • klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • pokud byl obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění 
  • zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy
 • pozor na důsledek záporných sazeb – strana zajišťovaná standardně platí straně zajišťující platby odvozené od pevné úrokové sazby a získává platby odvozené od aktuální hodnoty pohyblivé sazby platné v rozhodný den;  v případě záporné sazby tedy strana zajišťovaná platí součet plateb odvozených od pevné (kladné) úrokové sazby, tak i od pohyblivé (záporné) sazby

Komu je určen

Fyzickým a právnickým osobám, tuzemcům i cizozemcům.

Účel

Úrokový swap slouží k zajištění úrokového rizika spojeného s vývojem konkrétní úrokové sazby.