Certifikát na čipové kartě

Proč používat certifikát na čipové kartě?

Osobní certifikát uložený na čipové kartě je určen pro klienty, kteří požadují vyšší zabezpečení uložení certifikátu. Hlavní výhodou a vlastností čipové karty je, že certifikát z ní nelze žádným způsobem zkopírovat. Pokud tedy nedojde k fyzické ztrátě čipové karty, je zneužití certifikátu prakticky vyloučeno. Práce s certifikátem na čipové kartě je také mnohem snazší a rychlejší, neboť při využívání certifikátu na čipové kartě Můjklíč zadáváte pouze 4 místný PIN.

Jak získat certifikát na čipové kartě Můjklíč?

Certifikát na čipové kartě Můjklíč získáte na pobočce, na které máte vedeny své účty.

Seznam podporovaných čteček

U těchto typů čteček čipových karet KB garantuje funkčnost služeb MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál s přístupem přes certifikát na čipové kartě Můjklíč.

Typ čtecího zařízení Způsob připojení k počítači Výrobce čtečky
GemPC Twin USB Gemplus
GemPC Card PCMCIA Gemplus
Gemalto ID Bridge CT710 USB Gemplus
CardMan4040 PCMCIA OmniKey
CardMan3621 (Pin-Pad) USB OmniKey
Cardman3821 (Pin-Pad) USB OmniKey

Instalace čtečky čipových karet

Instalaci čtečky čipových karet Můjklíč si můžete stáhnout zde.

Příručka k instalaci čtečky čipových karet

Návod k použití čtečky čipových karet

Použití čipové karty v prohlížeči Google Chrome a Firefox

Pro správné fungování čipové karty v prohlížeči Google Chrome nebo Firefox je nutné nainstalovat rozšíření prohlížeče.

Přejděte prosím na následující stránku Instalace rozšíření prohlížeče a postupujte dle návodu.