Instalace rozšíření prohlížeče Google Chrome

Instalace rozšíření Cryptoplus KB – Podepisovací modul

Rozšíření do prohlížeče instalujte pomocí obchodu Chrome Webstore.